×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Rješenja     MATEMATIKA 1 - ZBIRKA     Osnovne operacije s matricama


LINEARNA ALGEBRA

U nekim zadacima u ovom poglavlju ćemo koristiti elementarne transformacije nad retcima i stupcima matrice. Radi jednostavnijeg zapisa ćemo $ i$ -ti redak označavati s $ R_i$ , a $ i$ -ti stupac sa $ S_i$ . Transformacija koja se vrši u danom koraku pisat će desno od retka ili iznad stupca na koji se odnosi.


Poglavlja