×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
LINEARNA ALGEBRA     LINEARNA ALGEBRA     Množenje matrica


Osnovne operacije s matricama

Zadane su matrice

$\displaystyle A= \begin{bmatrix}2 & 3 & 7 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$    i  $\displaystyle B= \begin{bmatrix}1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$   .    

Izračunajte:

a)
$ \displaystyle A+B$ ,

b)
$ \displaystyle A^{T}+B^{T}$ ,

c)
$ \displaystyle2A-3B$ .

Rješenje.

a)
$ \displaystyle A+B=\begin{bmatrix}
2 & 3 & 7 \\
1 & 0 & 1
\end{bmatrix}+
\begi...
...-1 & 1+1
\end{bmatrix}=
\begin{bmatrix}
3 & 6 & 11 \\
3 & -1 & 2
\end{bmatrix}$ ,

b)
$ \displaystyle A^{T}+B^{T}=\begin{bmatrix}
2 & 1 \\
3 & 0 \\
7 & 1
\end{bmatr...
... & 1+1
\end{bmatrix}=
\begin{bmatrix}
3 & 3 \\
6 & -1 \\
11 & 2
\end{bmatrix}$ ,

c)
$ \displaystyle2A-3B =2\cdot\begin{bmatrix}
2 & 3 & 7 \\
1 & 0 & 1
\end{bmatrix...
... -1 & 1
\end{bmatrix}=
\begin{bmatrix}
1 & -3 & 2 \\
-4 & 3 & -1
\end{bmatrix}$ .