×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz NIZOVA I REDOVA


Korisnik: 1653315989            UPUTE!

       

$\limsup$ je oznaka za najmanje gomilište. [*]