×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz NIZOVA I REDOVA


Korisnik: 1603316672            UPUTE!

       

$\cos x= \displaystyle 1-\displaystyle\frac{x^2}{2}+\displaystyle\frac{x^4}{4}-\displaystyle\frac{x^6}{6}+\cdots , \quad \forall x\in \mathbb{R}$. [*]