×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz NIZOVA I REDOVA


Korisnik: 1585595637            UPUTE!

       

Broj $a$ je limes niza $\{a_n\}$ ako i samo ako svaka $\varepsilon$-okolina broja $a$ sadrži beskonačno članova niza, dok se izvan te okoline nalazi najviše konačno članova niza. [*]