×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz NIZOVA I REDOVA


Korisnik: 1611627474            UPUTE!

       

Niz $a_n=\cos \displaystyle\frac{n\pi}{2}$ ima četiri različita gomilišta. [*]