×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz NIZOVA I REDOVA


Korisnik: 1695551153            UPUTE!

       

Niz je konvergentan ako i samo ako je Cauchyjev. [*]