×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz NIZOVA I REDOVA


Korisnik: 1579884976            UPUTE!

       

Svaki niz ima monoton podniz. [*]