×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz NIZOVA I REDOVA


Korisnik: 1590415716            UPUTE!

       

$\cos x=\displaystyle 1-\displaystyle\frac{x^2}{2!}+\displaystyle\frac{x^4}{4!}-\displaystyle\frac{x^6}{6!}+ \cdots, \quad \forall x\in \mathbb{R}$. [*]