×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Sustav linearnih jednadžbi s     LINEARNA ALGEBRA     Homogeni sustav linearnih jednadžbi


Sustav linearnih jednadžbi s beskonačno rješenja

Riješite sljedeće sustave:
a)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
\quad x_{1}&\quad +&2x_{2}&\quad +&x_{3}&\qu...
...uad =&-8 ,\\
5x_{1}&\quad +&5x_{2}& & &\quad =&14.
\end{aligned}\end{equation*}

b)
\begin{equation*}\begin{aligned}[t]
\quad x_{1}&\quad +&x_{2}&\quad -&x_{3}&\qua...
...ad -&x_{2}&&&\quad -&x_{4}&\quad +&2x_{5}&\quad =1.
\end{aligned}\end{equation*}

Rješenje.

a)
Gaussovom metodom eliminacije (vidi [*] [M1, poglavlje 2.4]) dobivamo:

$\displaystyle \begin{bmatrix}A&\vline&\mathbf{b} \end{bmatrix}$ $\displaystyle = \begin{bmatrix}1&2&1&\vline&4\\ 2&-1&-3&\vline&2\\ 1&-8&-9&\vli...
...\begin{matrix}\\ \\ \scriptstyle{R_3-2R_2}\\ \scriptstyle{R_4-R_2} \end{matrix}$    
  $\displaystyle \sim \begin{bmatrix}1&2&1&\vline&4\\ 0&-5&-5&\vline&-6\\ 0&0&0&\vline&0\\ 0&0&0&\vline&0 \end{bmatrix}.$    

Treći i četvrti redak glase $ 0=0$ , što je točno. Iz preostalih redaka slijede jednadžbe

$\displaystyle -5x_2-5x_3=-6 \quad\textrm{ i }\quad x_1+2x_2+x_3=4,$    

pomoću kojih možemo nepoznanice $ x_1$ i $ x_2$ izraziti preko $ x_3$ . Vrijedi

  $\displaystyle -5x_2-5x_3=-6 \quad\Rightarrow\quad 5x_2=6-5x_3 \quad\Rightarrow\quad x_2=\frac{6}{5}-x_3,$    
  $\displaystyle x_1+2x_2+x_3=4 \quad\Rightarrow\quad x_1=4-2\left(\frac{6}{5}-x_3\right)-x_3 \quad\Rightarrow\quad x_1=\frac{8}{5}+x_3.$    

Dakle, sustav ima jednoparametarsko rješenje. Stavimo $ x_3=\lambda$ , gdje je $ \lambda\in\mathbb{R}$ proizvoljan. Tada rješenje sustava glasi

$\displaystyle x_1$ $\displaystyle =\frac{8}{5}+\lambda,$    
$\displaystyle x_2$ $\displaystyle =\frac{6}{5}-\lambda,$    
$\displaystyle x_3$ $\displaystyle =\lambda,$    

odnosno u matričnom zapisu

$\displaystyle \begin{bmatrix}
x_1 \\ x_2 \\ x_3
\end{bmatrix} =
\begin{bmatrix}...
...+\lambda
\begin{bmatrix}
1 \\ -1 \\ 1
\end{bmatrix},\quad \lambda\in\mathbb{R}.$

b)
Gaussovom metodom eliminacije (vidi [*] [M1, poglavlje 2.4]) dobivamo:

$\displaystyle \begin{bmatrix}A&\vline&\mathbf{b} \end{bmatrix}$ $\displaystyle = \begin{bmatrix}1 & 1 & -1 & -3 & 4 &\vline& 2 \\ 3 & 1 & -1 & -...
...ptstyle{R_2-3R_1}\\ \scriptstyle{R_3-9R_1}\\ \scriptstyle{R_4-R_1} \end{matrix}$    
  $\displaystyle \sim\begin{bmatrix}1 & 1 & -1 & -3 & 4 &\vline& 2 \\ 0 & -2 & 2 &...
...\begin{matrix}\\ \\ \scriptstyle{R_3-4R_2}\\ \scriptstyle{R_4-R_2} \end{matrix}$    
  $\displaystyle \sim\begin{bmatrix}1 & 1 & -1 & -3 & 4 &\vline& 2 \\ 0 & -2 & 2 &...
...line& 3 \end{bmatrix} \begin{matrix}\\ \\ \\ \scriptstyle{R_4-R_3} \end{matrix}$    
  $\displaystyle \sim\begin{bmatrix}1 & 1 & -1 & -3 & 4 &\vline& 2 \\ 0 & -2 & 2 &...
... 0 & 0 & -1 & -6 & 10 &\vline& 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &\vline& 0 \end{bmatrix}.$    

Četvrti redak glasi $ 0=0$ , što je točno. Iz preostalih redaka slijede tri jednadžbe iz kojih sve nepoznanice možemo izraziti preko $ x_4$ i $ x_5$ . Stoga sustav ima dvoparametarsko rješenje pa možemo staviti $ x_4=\alpha,\, x_5=\beta$ , gdje su $ \alpha,\,\beta\in\mathbb{R}$ proizvoljni. Iz trećeg retka slijedi

$\displaystyle -x_3-6x_4+10x_5=3 \qquad \Longrightarrow \qquad x_3=-3-6\alpha+10\beta,$

iz drugog

  $\displaystyle -2x_2+2x_3+8x_4-12x_5=-4,$    
  $\displaystyle x_2=2+(-3-6\alpha+10\beta)+4\alpha-6\beta,$    
  $\displaystyle x_2 = -1 -2\alpha+4\beta$    

te iz prvog

  $\displaystyle x_1+x_2-x_3-3x_4+4x_5=2,$    
  $\displaystyle x_1=2-(-1-2\alpha+4\beta)+(-3-6\alpha+10\beta)+3\alpha-4\beta,$    
  $\displaystyle x_1 = - \alpha+2\beta.$    

Rješenje zapisano u matričnom obliku glasi

$\displaystyle \begin{bmatrix}
x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5
\end{bmatrix} =
\...
...trix}
2 \\ 4 \\ 10 \\ 0 \\ 1
\end{bmatrix},\quad \alpha,\, \beta \in\mathbb{R}.$


Sustav linearnih jednadžbi s     LINEARNA ALGEBRA     Homogeni sustav linearnih jednadžbi