×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Sustav linearnih jednadžbi s     LINEARNA ALGEBRA     Sustav linearnih jednadžbi ovisan


Homogeni sustav linearnih jednadžbi

Riješite sustav

$\displaystyle \begin{matrix}
x_{1}&+&x_{2}&+&x_{3}&=&0, \\
2x_{1}&+&x_{2}&&&=&0, \\
3x_{1}&+&x_{2}&-&x_{3}&=&0.
\end{matrix}$

Rješenje. Gaussovom metodom eliminacije (vidi [*] [M1, poglavlje 2.4]) dobivamo:

$\displaystyle \begin{bmatrix}A&\vline&\mathbf{b} \end{bmatrix}$ $\displaystyle = \begin{bmatrix}1 & 1 & 1 &\vline& 0 \\ 2 & 1 & 0 &\vline& 0 \\ ...
...\vline& 0 \end{bmatrix} \begin{matrix}\\ \\ \scriptstyle{R_3-2R_2} \end{matrix}$    
  $\displaystyle \sim \begin{bmatrix}1 & 1 & 1 &\vline& 0 \\ 0 & -1 & -2 &\vline& 0 \\ 0 & 0 & 0 &\vline& 0 \end{bmatrix}.$    

Zadnji redak daje istinitu tvrdnju $ 0=0$ , a iz prvog i drugog retka slijedi

$\displaystyle -x_2-2x_3=0 \qquad\textrm{ i }\qquad x_1+x_2+x_3=0,$

pa možemo sve nepoznanice izraziti preko $ x_3$ . Stavimo li $ x_3=t$ , gdje je $ t\in\mathbb{R}$ proizvoljan, slijedi

$\displaystyle x_2=-2t \quad\textrm{ i }\quad x_1=-x_2-x_3=2t-t=t.$

Sustav ima jednoparametarsko rješenje koje glasi

$\displaystyle \begin{bmatrix}
x_1 \\ x_2 \\ x_3
\end{bmatrix} =
t\begin{bmatrix}
1 \\ -2 \\ 1
\end{bmatrix}, \quad t\in\mathbb{R}.$