×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz VEKTORSKE ALGEBRE I ANALITIČKE GEOMETRIJE


Korisnik: 1665040087            UPUTE!

       

Površina paralelograma kojeg razapinju vektori $\vec a=\{1,0,-2\}$ i $\vec b=\{2,1,-1\}$ je $4$. [*]