×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz VEKTORSKE ALGEBRE I ANALITIČKE GEOMETRIJE


Korisnik: 1585594998            UPUTE!

       

Točka $P=(-2,4,-6)$ je polovište dužine $\overline{AB}$ kojoj su krajnje točke $A=(1,-3,2)$ i $B=(-1,1,-4)$. [*]