×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz VEKTORSKE ALGEBRE I ANALITIČKE GEOMETRIJE


Korisnik: 1718596068            UPUTE!

       

Skup radijus-vektora $V_O$ je skup svih vektora s hvatištem u točki $O$. [*]