×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz VEKTORSKE ALGEBRE I ANALITIČKE GEOMETRIJE


Korisnik: 1708944295            UPUTE!

       

Jedinični vektor vektora $\vec a\neq \vec 0$ je vektor $\vec a_0=\displaystyle \frac{\vec a}{|\vec a|}$. [*]