×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz VEKTORSKE ALGEBRE I ANALITIČKE GEOMETRIJE


Korisnik: 1573867360            UPUTE!

       

Ravnina koja sadrži točku $A=(0,0,-1)$ i pravac $\displaystyle \frac{x}{1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{0}$ ima jednadžbu $x-y-z-1=0$. [*]