×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz VEKTORSKE ALGEBRE I ANALITIČKE GEOMETRIJE


Korisnik: 1653315394            UPUTE!

       

Ako je $\vec a=\{2,-3,7\}$ i $\vec b=\{3,-2,-1\}$, onda je $\vec a\cdot\vec b=5$. [*]