×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz VEKTORSKE ALGEBRE I ANALITIČKE GEOMETRIJE


Korisnik: 1695550450            UPUTE!

       

Točka $A=(-2,4,-2)$ je točka ravnine $x-2y+z+12=0$ koja je najmanje udaljena od ishodišta $O=(0,0,0)$. [*]