×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz OSNOVA MATEMATIKE


Korisnik: 1603840976            UPUTE!

       

Binarna relacija je relacija ekvivalencije ako je refleksivna, anti-simetrična i tranzitivna. [*]