×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz OSNOVA MATEMATIKE


Korisnik: 1618580836            UPUTE!

       

Jednadžba $\displaystyle \big(z+\frac{i+1}{2-i}\big)^4=\frac{i}{i-1}$ ima točno dva različita kompleksna rješenja. [*]