×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1580086692            UPUTE!

       

Broj računskih operacija potreban da bi se pomnožile dvije matrice $n\times n$ iznosi $n^4$. [*]