×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1603319129            UPUTE!

       

Ako je matrica $A$ tipa $4\times 6$ i $B$ tipa $4\times 5$ tada je $C=AB$ tipa $4\times 5$. [*]