×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1653319326            UPUTE!

       

Jedna permutacija brojeva $1,2,3,4,5,6$ jednaka je $(1,3,4,2,6,5)$. [*]