×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1597248322            UPUTE!

       

Dvije matrice su ulančane ako prva ima onoliko stupaca koliko druga ima redaka. [*]