×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1623618703            UPUTE!

       

Matrica $A$ reda $n$ je regularna ako i samo ako je $\mathop{\mathrm{rang}}(A)=n$. [*]