×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1638594475            UPUTE!

       

Ako je matrica $A$ tipa $m\times k$ i $B$ tipa $k\times n$, tada su elementi matrice $C=AB$ dani s $c_{ij}=\sum_{l=1}^{k} a_{il} b_{lj}$. [*]