×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1679846945            UPUTE!

       

$\displaystyle \begin{bmatrix} a & 0 \\ b & a \end{bmatrix}^3 = \displaystyle \begin{bmatrix} a^3 & 0 \\ 3b & a^3 \end{bmatrix}.$ [*]