×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz LINEARNE ALGEBRE


Korisnik: 1590419565            UPUTE!

       

Ako je $x \ne 0$, tada je $\displaystyle \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & x & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \displaystyle \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2x^{-1} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. [*]