×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz DERIVACIJA I PRIMJENA


Korisnik: 1596563851            UPUTE!

       

Ako je $\displaystyle f(x)=e^{-3x}$ onda je $\displaystyle f^{(n)}(x)=3^n e^{-3x}$ za sve $n\in \mathbb{N}$. [*]