×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz DERIVACIJA I PRIMJENA


Korisnik: 1573870994            UPUTE!

       

Ako je $\displaystyle f(x)=x^x + x^{-x}$ onda je $\displaystyle f^{\prime}(x)=\left(x^x + x^{-x}\right)(1+\ln x)$ za sve $x\in (0,+\infty)$. [*]