×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz DERIVACIJA I PRIMJENA


Korisnik: 1632378082            UPUTE!

       

Funkcija $\displaystyle f(x)= (x-2)e^{-\frac{1}{x}}$ u točki $c=2$ ima lokalni minimum a u točki $c=-1$ ima lokalni maksimum. [*]