×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz DERIVACIJA I PRIMJENA


Korisnik: 1590419641            UPUTE!

       

Funkcija $\displaystyle f(x)= 3\ln^2 x-2\ln^3 x$ u točki $c=e$ ima lokalni maksimum jednak $1$. [*]