×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Komutativnost matrica     LINEARNA ALGEBRA     Sustav linearnih jednadžbi bez


Potenciranje matrica

Zadana je matrica

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$    

Izračunajte $ n$ -tu potenciju matrice $ A$ .

Rješenje. Da bismo odredili $ n$ -tu potenciju matrice $ A$ , izračunajmo prvo nekoliko potencija nižeg reda. Iz oblika tih potencija ćemo prepoznati opći oblik za $ A^n$ . Konačno, ispravnost dobivenog oblika treba provjeriti matematičkom indukcijom. Za $ n=2,3,4$ imamo

$\displaystyle A^2$ $\displaystyle = \begin{bmatrix}1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix...
...nd{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$    
$\displaystyle A^3$ $\displaystyle = \begin{bmatrix}1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix...
...{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 3 & 1+2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$    
$\displaystyle A^4$ $\displaystyle = \begin{bmatrix}1 & 3 & 1+2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatr...
...matrix} = \begin{bmatrix}1 & 4 & 1+2+3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$    

Iz oblika ovih potencija zaključujemo da je

$\displaystyle A^n = \begin{bmatrix}1 & n & 1+2+\cdots+(n-1) \\ 0 & 1 & n \\ 0 &...
...\begin{bmatrix}1 & n & \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (2.1)

gdje smo koristili formulu $ 1+2+\cdots+(n-1)=\frac{n(n-1)}{2}$ (vidi [*] [M1, primjer 1.3]). Ispravnost dobivenog izraza za $ A^n$ ćemo provjeriti matematičkom indukcijom P4 iz [*] [M1, definicija 1.13]. Jednakost (2.1) očigledno vrijedi za $ n=1$ pa je time ispunjena baza indukcije. Pretpostavimo sada da jednakost (2.1) vrijedi za $ n=m$ . Tada je

$\displaystyle A^{m+1}$ $\displaystyle =A^m\cdot A = \begin{bmatrix}1 & m & \frac{m(m-1)}{2} \\ 0 & 1 & ...
...{bmatrix}\cdot \begin{bmatrix}1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$    
  $\displaystyle = \begin{bmatrix}1 & m+1 & m+\frac{m(m-1)}{2} \\ 0 & 1 & m+1 \\ 0...
...n{bmatrix}1 & m+1 & \frac{(m+1)m}{2} \\ 0 & 1 & m+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$    

što pokazuje da jednakost (2.1) vrijedi za $ n=m+1$ . Dakle, po principu matematičke indukcije jednakost vrijedi za svako $ n\in \mathbb{N}$ .


Komutativnost matrica     LINEARNA ALGEBRA     Sustav linearnih jednadžbi bez