×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Množenje matrica     LINEARNA ALGEBRA     Komutativnost matrica


Matrični polinom

Neka je $ A=\displaystyle
\begin{bmatrix}
2 & 1 \\
-3 & 0
\end{bmatrix}$ . Izračunajte $ P(A)$ , ako je $ P(x)=5x^{3}+2x^{2}-4x+3$ .

Rješenje. Trebamo izračunati $ P(A)=5\cdot A^{3}+2\cdot A^{2}-4\cdot A+3\cdot I$ . Vrijedi

  $\displaystyle A^2=A\cdot A=\begin{bmatrix}2 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}\cdot \b...
...ix}2 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 2 \\ -6 & -3 \end{bmatrix},$    
  $\displaystyle A^3=A^2\cdot A=\begin{bmatrix}1 & 2 \\ -6 & -3 \end{bmatrix}\cdot...
...x}2 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-4 & 1 \\ -3 & -6 \end{bmatrix},$    

pa je

$\displaystyle P(A)$ $\displaystyle =5\cdot \begin{bmatrix}-4 & 1 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}+2\cdot \be...
... & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}+3\cdot \begin{bmatrix}1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$    
  $\displaystyle =\begin{bmatrix}-20 & 5 \\ -15 & -30 \end{bmatrix}+ \begin{bmatri...
...3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-23 & 5 \\ -15 & -33 \end{bmatrix}.$