×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz FUNKCIJA REALNE VARIJABLE


Korisnik: 1679847273            UPUTE!

       

Funkcija $f$ ima prekid prve vrste u točki $x_0$ ako postoje oba limesa $\displaystyle \lim_{x\to x_0-0} f(x)$ i $\displaystyle \lim_{x\to x_0+0} f(x)$. [*]