×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz FUNKCIJA REALNE VARIJABLE


Korisnik: 1631931350            UPUTE!

       

Za svaki $0< a< 1$ funkcija $\displaystyle f(x)=\log_a x$ je strogo padajuća. [*] [*]