×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz FUNKCIJA REALNE VARIJABLE


Korisnik: 1585599193            UPUTE!

       

Funkcija $f$ je neomeđena ako za svaki $m>0$ postoji $x\in \mathcal D$ takav da je $|f(x)|\geq m$. [*]