×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz FUNKCIJA REALNE VARIJABLE


Korisnik: 1638594792            UPUTE!

       

Za sve $x\in \mathbb{R}$ vrijedi $\displaystyle \mathop{\mathrm{arcctg}} x = \frac{\pi}{2} -\mathop{\mathrm{arctg}} x$. [*]