×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz FUNKCIJA REALNE VARIJABLE


Korisnik: 1716515392            UPUTE!

       

Pravac $\displaystyle x=\frac{1}{2}$ je vertikalna asimptota funkcije $\displaystyle f(x)=\ln \frac{2x-1}{2x+1}$ slijeva i zdesna. [*] [*]