×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz FUNKCIJA REALNE VARIJABLE


Korisnik: 1579889041            UPUTE!

       

Funkcija $\displaystyle f(x)=\frac{\sqrt{x+1}-1}{x-x^2}$ ima uklonjiv prekid u točki $x_0=0$. [*]