×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1

Kviz iz FUNKCIJA REALNE VARIJABLE


Korisnik: 1701474992            UPUTE!

       

Funkcija $\displaystyle f(x)=\mathop{\mathrm{arcctg}} x$ je strogo padajuća. [*] [*]