×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Osnovne operacije s matricama     LINEARNA ALGEBRA     Matrični polinom


Množenje matrica

Izračunajte

$\displaystyle \begin{bmatrix}5 & 2 \\ 7 & -1 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}2 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$   .    

Rješenje.

$\displaystyle \begin{bmatrix}5 & 2 \\ 7 & -1 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix}2 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ $\displaystyle = \begin{bmatrix}5\cdot2+2\cdot 2 & 5\cdot 3-2\cdot 2 & 5\cdot 1+...
...dot 2 & 1\cdot 3+5\cdot 2 & 1\cdot 1-5\cdot 4 & 1\cdot 4-5\cdot 0 \end{bmatrix}$    
  $\displaystyle =\begin{bmatrix}14 & 11 & 13 & 20 \\ 12 & 23 & 3 & 28 \\ -8 & 13 & -19 & 4 \end{bmatrix}$   .