×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Računanje inverzne matrice pomoću     LINEARNA ALGEBRA     Cramerovo pravilo


Formula za inverz matrice drugog reda

Odredite inverz matrice

$\displaystyle A=\begin{bmatrix}a & b \\ c & d \end{bmatrix},$    

ako je $ ad-bc\neq 0$ .

Rješenje. Zbog uvjeta $ ad-bc\neq 0$ matrica $ A$ je regularna. Prema [*] [M1, teorem 2.9] je

$\displaystyle A^{-1}=\frac{1}{\det A}\begin{bmatrix}
A_{11} & A_{12} \\
A_{21} & A_{22}
\end{bmatrix}^{T},$

gdje su

$\displaystyle \begin{matrix}A_{11}=(-1)^{1+1}d=d,\quad &A_{12}=(-1)^{1+2}c=-c,\\ \\ A_{21}=(-1)^{2+1}b=-b, \quad &A_{22}=(-1)^{2+2}a=a. \end{matrix}$    

Dakle,

$\displaystyle A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}
d & -c \\
-b & a
\end{bmatrix}^{T}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}
d & -b \\
-c & a
\end{bmatrix}.$