×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Tablice     MATEMATIKA 1 - PREDAVANJA     Osnove matematičke logike


OSNOVE MATEMATIKE

U ovoj glavi prvo ćemo definirati osnovne pojmove matematičke logike koji su potrebni za praćenje predavanja. Zatim ćemo dati neke pojmove vezane uz skupove te detaljnije definirati pojam relacije, kao i razne tipove relacija na skupovima. Također ćemo vrlo općenito definirati pojam funkcije te dati teorem o inverznoj funkciji. Na kraju, razmatrat ćemo detaljnije skupove prirodnih, cijelih, racionalnih, realnih i kompleksnih brojeva.


Poglavlja