×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Osnove matematičke logike     OSNOVE MATEMATIKE     Uređeni skupovi


Binarne relacije

U ovom poglavlju definirat ćemo partitivni skup, Kartezijev produkt skupova i binarnu relaciju te dati klasifikaciju binarnih relacija.

Skup je pojam koji se ne definira. Skup je zadan svojim elementima. Na primjer, skup $ S=\{x,y,z,w\}$ ima elemente $ x$ , $ y$ , $ z$ i $ w$ . Tu činjenicu zapisujemo s

$\displaystyle %
x\in S, \quad y\in S, \quad z\in S, \quad w\in S,
$

dok, recimo, $ t\notin S$ . S $ \emptyset$ označavamo prazan skup, odnosno skup bez elemenata.

Zadatak 1.2   Ponovite pojmove podskupa, nadskupa, unije skupova, presjeka skupova i razlike skupova te osnovna svojstva tih operacija.

Partitivni skup skupa $ X$ je skup $ 2^X$ čiji su elementi svi podskupovi skupa $ X$ . Na primjer, ako je $ X=\{a,b,c\}$ , tada je

$\displaystyle %
2^X=\{ \emptyset,\{a\},\{b\},\{c\},\{a,b\},\{a,c\},\{b,c\},\{a,b,c\}\}.
$

Dakle, uvijek je $ \emptyset\in 2^X$ i $ X\in 2^X$ .

Definicija 1.3   Direktni produkt ili Kartezijev produkt skupova $ X$ i $ Y$ je skup svih uređenih parova $ (x,y)$ , gdje je $ x\in X$ i $ y\in Y$ , odnosno

$\displaystyle %
X\times Y =\{ (x,y): x\in X \wedge y\in Y\}.
$

Na primjer, ako je $ X=\{1,2,3\}$ i $ Y=\{a,b\}$ , tada je

$\displaystyle %
X\times Y=\{ (1,a),(2,a),(3,a),(1,b),(2,b),(3,b)\}.
$

Također, $ X\times \emptyset=\emptyset$ za svaki skup $ X$ .

Definicija 1.4   Binarna relacija na skupu $ X$ je svaki podskup $ \mathcal{R} \subseteq X\times X$ . Ako je uređeni par $ (x,y)\in \mathcal{R}$ , kažemo da je $ x$ u relaciji $ \mathcal{R}$ s $ y$ , i pišemo $ x\,\mathcal{R}\, y$ ili $ \mathcal{R}(x,y)$ . Binarna relacija je:

Na primjer, neka je $ X$ skup ljudi i neka je $ (x,y)\in \mathcal{R}$ ako su $ x$ i $ y$ rođeni istog dana. Očito vrijedi

$\displaystyle %
x\,\mathcal{R}\, x, \quad
x\,\mathcal{R}\, y\Rightarrow y\,\ma...
...x\,\mathcal{R}\, y \wedge y\,\mathcal{R}\, z)
\Rightarrow x\,\mathcal{R}\, z,
$

pa je $ \mathcal{R}$ relacija ekvivalencije.

Napomena 1.1   Relacija ekvivalencije na skupu $ X$ cijepa taj skup na međusobno disjunktne podskupove, takozvane klase ekvivalencije. Skup $ X$ se može na jedinstven način prikazati kao unija tih klasa ekvivalencije.


Poglavlja


Osnove matematičke logike     OSNOVE MATEMATIKE     Uređeni skupovi