×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Ekvipotencija i beskonačni skupovi     OSNOVE MATEMATIKE     Brojevni sustavi


Prirodni brojevi

U ovom poglavlju definirat ćemo skup prirodnih brojeva $ \mathbb{N}$ , osnovne računske operacije na tom skupu i njihova svojstva te relaciju potpunog uređaja. Posebnu pažnju posvetit ćemo principu matematičke indukcije i njegovoj primjeni na dokazivanje binomnog poučka. Ponovit ćemo i neke načine zapisivanja elemenata skupa $ \mathbb{N}$ .

Definicija 1.13   Skup prirodnih brojeva $ \mathbb{N}$ je skup koji zadovoljava četiri Peanova aksioma:
P1.
postoji funkcija sljedbenika $ s:\mathbb{N}\to \mathbb{N}$ ;
P2.
$ s$ je injekcija;
P3.
postoji barem jedan element $ 1\in \mathbb{N}$ koji nije ničiji sljedbenik, odnosno $ s(n)\neq 1$ za svaki $ n\in \mathbb{N}$ ;
P4.
ako je $ M\subseteq \mathbb{N}$ i ako vrijedi
i)
$ 1\in M$ ,
ii)
$ n\in M\Rightarrow s(n)\in M$ ,
tada je $ M=\mathbb{N}$ .
Aksiom P4 zove se princip matematičke indukcije.

Operacije na skupu $ \mathbb{N}$ definiramo na sljedeći način:

Dva važna teorema navodimo bez dokaza.

Teorem 1.2   Postoji točno jedan skup sa svojstvima iz definicije 1.13. Funkcije $ +$ i $ \cdot$ jedine su funkcije s gornjim svojstvima.

Ovaj teorem zapravo kaže da se uvijek radi o istom skupu $ \mathbb{N}$ bez obzira na to kako označavamo njegove elemente. Razni načini označavanja prirodnih brojeva dani su u poglavlju 1.4.1.

Teorem 1.3   Množenje i zbrajanje imaju sljedeća svojstva: za sve $ m,n,p\in \mathbb{N}$ vrijedi
i)
asocijativnost, odnosno

$\displaystyle %
(m+n)+p=m+(n+p),\qquad (m\cdot n)\cdot p=m\cdot(n\cdot p);
$

ii)
komutativnost, odnosno

$\displaystyle %
m+n=n+m,\qquad m\cdot n=n\cdot m;
$

iii)
distributivnost, odnosno

$\displaystyle %
m\cdot (n+p)=m\cdot n+m\cdot p,\qquad
(m+n)\cdot p=m\cdot p+n\cdot p;
$

iv)
$ m+n=m+p \Rightarrow n=p$ ,          $ m\cdot n=m\cdot p \Rightarrow n=p$ ;
v)
$ m+n\neq m$ .

Princip matematičke indukcije P4 iz definicije 1.13 koristimo za dokazivanje raznih korisnih tvrdnji. U poglavlju 1.4.3 taj princip ćemo koristiti za dokazivanje binomnog poučka, a sada navodimo sljedeći primjer.

Primjer 1.3   Dokažimo formulu

$\displaystyle %
\sum_{i=1}^n i= 1+2+3+\cdots +(n-1)+n=\frac{n(n+1)}{2}, \qquad \forall
n\in \mathbb{N}.
$

Neka je $ M$ skup svih prirodnih brojeva za koje formula vrijedi. Koristeći princip matematičke indukcije dokazat ćemo da je $ M=\mathbb{N}$ . Za $ n=1$ formula očito vrijedi. Stoga je $ 1\in M$ i tako je ispunjen uvjet i) aksioma P4. Ovaj uvjet zove se baza indukcije. Pokažimo da je ispunjen i uvjet ii) aksioma P4, odnosno korak indukcije. Ako je $ n\in M$ , odnosno ako formula vrijedi za $ n$ , tada je

$\displaystyle \sum_{i=1}^{n+1} i$ $\displaystyle = \left(\sum_{i=1}^{n}i\right)+n+1 =\frac{n(n+1)}{2}+n+1= \frac{n^2+n+2n+2}{2}$    
  $\displaystyle =\frac{(n+1)(n+2)}{2}.$    

Dakle, $ n+1\in M$ pa aksiom P4 povlači $ M=\mathbb{N}$ , odnosno formula vrijedi za svaki $ n\in \mathbb{N}$ .


Poglavlja


Ekvipotencija i beskonačni skupovi     OSNOVE MATEMATIKE     Brojevni sustavi