×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Funkcije     Funkcije     Ekvipotencija i beskonačni skupovi


Teorem o inverznoj funkciji

Prvo ćemo definirati neke klase funkcija.

Definicija 1.11   Funkcija $ f:X\to Y$ je:

Jedan primjer bijekcije je identiteta, odnosno funkcija $ i_X:X\to X$ definirana s $ i_X(x)=x$ za svaki $ x\in X$ .

Teorem 1.1   Funkcija $ f:X\to Y$ , gdje je $ X=D_{f}$ , je bijekcija ako i samo ako postoji funkcija $ g:Y\to X$ takva da je $ g\circ f=i_X$ i $ f\circ g=i_Y$ , gdje su $ i_X$ i $ i_Y$ odgovarajuće identitete. Funkcija $ g$ je jedinstvena, a zove se inverzna funkcija funkcije $ f$ i označava s $ f^{-1}$ .

Dokaz.

Potrebno je dokazati oba smjera tvrdnje teorema. Neka je $ f$ bijekcija. Potrebno je konstruirati funkciju $ g$ s traženim svojstvima. Definicija 1.11 povlači

$\displaystyle %
(\forall y\in Y) (\exists! x\in X)\quad \textrm{takav da je}\quad y=f(x).
$

Stoga možemo definirati funkciju $ g:Y\to X$ pravilom

$\displaystyle %
g(y)=x \quad \textrm{čim je} \quad y=f(x).
$

Za svaki $ x\in X$ vrijedi $ g(f(x))=g(y)=x$ pa je $ g\circ f=i_X$ . Slično, za svaki $ y\in Y$ vrijedi $ f(g(y))=f(x)=y$ pa je $ f\circ g=i_Y$ i prvi smjer je dokazan.

Dokažimo drugi smjer tvrdnje teorema. Neka postoji funkcija $ g$ s traženim svojstvima. Potrebno je pokazati da je $ f$ bijekcija. Odaberimo proizvoljni $ y\in Y$ . Neka je $ x=g(y)$ . Svojstva funkcije $ g$ povlače

$\displaystyle %
f(x)=f(g(y))=(f\circ g)(y)=i_Y(y)=y.
$

Zaključujemo da je svaki element $ y\in Y$ slika nekog elementa $ x\in X$ pa je $ f$ surjekcija. Dokažimo da je $ f$ injekcija. Zaista, ako je $ f(x)=f(x')$ , tada je

$\displaystyle %
x=i_X(x)=g(f(x))=g(f(x'))=i_X(x')=x'.
$

Dakle, $ f$ je bijekcija te smo dokazali i drugi smjer tvrdnje teorema.

Na kraju dokažimo jedinstvenost funkcije $ g$ . Pretpostavimo da postoje dvije funkcije s traženim svojstvima, $ g$ i $ g_1$ . Za svaki $ y\in Y$ vrijedi

$\displaystyle %
g(y)=x=i_X(g(y))=(g_1\circ f)(g(y))=g_1(f(g(y)))=g_1(i_Y(y))=g_1(y)
$

pa je $ g=g_1$ prema definiciji 1.8.     
Q.E.D.


Funkcije     Funkcije     Ekvipotencija i beskonačni skupovi