×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Binomni poučak     OSNOVE MATEMATIKE     Racionalni brojevi


Cijeli brojevi

U ovom poglavlju ukratko ćemo dati osnovnu motivacija za uvođenje skupa cijelih brojeva $ \mathbb{Z}$ te navesti osnovna svojstva tog skupa.

Prema definiciji 1.14 za $ m,n\in \mathbb{N}$ vrijedi

$\displaystyle %
m<n \Leftrightarrow (\exists p\in \mathbb{N})\quad m+p=n.
$

Kako je broj $ p$ jedinstven, možemo pisati $ p=n-m$ . Ako je pak $ n<m$ , tada $ n-m\notin \mathbb{N}$ . Stoga skup prirodnih brojeva $ \mathbb{N}$ proširujemo s njegovom negativnom kopijom i dodajemo element 0 za koji vrijedi

$\displaystyle %
0\cdot m=0 \quad \textrm{i} \quad 0+m=m, \quad \forall m\in \mathbb{Z}.
$

Uređaj na skupu $ \mathbb{Z}$ uvodimo slično kao u definiciji 1.14. Skup $ (\mathbb{Z},\leq)$ je diskretan kao i skup $ \mathbb{N}$ , a razlikuju se u tome što $ \mathbb{Z}$ nema najmanji element.

Skup $ \mathbb{Z}$ je ekivipotentan s $ \mathbb{N}$ , odnosno oba skupa imaju jednako mnogo elemenata, jer je funkcija $ f:\mathbb{N}\to \mathbb{Z}$ definirana s

$\displaystyle %
f(n)=\begin{cases}\frac{n}{2},& \text{za $n$\ paran} \\
-\frac{n-1}{2}, & \text{za $n$\ neparan}
\end{cases}$

bijekcija.

Računske operacije $ +$ , $ -$ i $ \cdot$ na skupu $ \mathbb{Z}$ definiramo na poznati način te za njih vrijede svojstva slično kao u Teoremu 1.3.