×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Aritmetika računala     Realni brojevi     Kompleksni brojevi


Apsolutna vrijednost

U ovom poglavlju definirat ćemu apsolutnu vrijednost realnog broja i dokazati neka njena svojstva.

Definicija 1.18   Apsolutna vrijednost realnog broja je funkcija $ \vert\phantom{x}\vert:\mathbb{R}\to [0,+\infty)$ definirana s

$\displaystyle %
\vert x\vert=\begin{cases}x,& \text{za $x\geq 0$,}\\
-x,&\text{za $x<0$.}
\end{cases}$

Na primjer,

$\displaystyle %
\vert\vert=0,\quad \vert 5\vert=\vert-5\vert=5,\quad \vert x\vert=\vert-x\vert,\quad \vert x-y\vert=\vert y-x\vert.
$

Na slici 1.1 prikazan je graf funkcije $ \vert x\vert$ . Graf funkcije $ y=f(x)$ definiramo kao skup svih točaka $ xy$ -ravnine za koje je $ y=f(x)$ . Preciznije definicije funkcije i grafa dane su u poglavlju 4.

Slika 1.1: Apsolutna vrijednost $ \vert x\vert$
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/absx.eps,width=8.4cm}
\end{center}\end{figure}

Teorem 1.10   Za apsolutnu vrijednost vrijedi:
i)
$ \vert x\vert<r\quad\Leftrightarrow\quad -r<x<r\quad \Leftrightarrow
\quad x\in(-r,r)$ ;
ii)
nejednakost trokuta, $ \vert x+y\vert\leq \vert x\vert+\vert y\vert$ , odnosno općenitije

$\displaystyle %
\left\vert \sum_{i=1}^n x_i \right\vert \leq \sum_{i=1}^n \vert x_i\vert;
$

iii)
$ \vert x-y\vert\geq \vert x\vert-\vert y\vert$ ;
iv)
$ \vert x\cdot y\vert=\vert x\vert\cdot \vert y\vert$ , odnosno općenitije

$\displaystyle %
\left\vert \prod_{i=1}^n x_i \right\vert = \prod_{i=1}^n \vert x_i\vert;
$

v)
$ \displaystyle \left\vert \frac{x}{y}\right\vert=\frac{\vert x\vert}{\vert y\vert}$ za $ y\neq 0$ .

Dokaz.

i)
Za $ x\geq 0$ nejednakost $ \vert x\vert<r$ povlači $ x<r$ , a za $ x<0$ nejednakost $ \vert x\vert<r$ povlači $ -x<r$ , odnosno $ -r<x$ .
ii)
Za svaki $ x\in \mathbb{R}$ vrijedi $ x\leq \vert x\vert$ . Ako je $ x+y\geq 0$ , tada je $ \vert x+y\vert=x+y\leq \vert x\vert+\vert y\vert$ , a ako je $ x+y<0$ , tada je

$\displaystyle %
\vert x+y\vert=-(x+y)=-x-y\leq \vert-x\vert+\vert-y\vert=\vert x\vert+\vert y\vert
$

pa je prva tvrdnja dokazana. Općenitiju tvrdnju dokazujemo indukcijom (vidi primjer 1.3 i dokaz teorema 1.6). Tvrdnja očito vrijedi za $ n=1$ i $ n=2$ . Za $ n\geq 2$ imamo

$\displaystyle \left\vert \sum_{i=1}^{n+1} x_i \right\vert$ $\displaystyle = \left\vert \sum_{i=1}^{n} x_i +x_{n+1}\right\vert \leq \left\vert \sum_{i=1}^{n} x_i \right\vert +\vert x_{n+1}\vert$    
  $\displaystyle \leq \sum_{i=1}^n \vert x_i\vert + \vert x_{n+1}\vert=\sum_{i=1}^{n+1} \vert x_i\vert,$    

pa nejednakost trokuta vrijedi za svaki $ n\in \mathbb{N}$ .     
Q.E.D.

Zadatak 1.4   Dokažite tvrdnje iii), iv) i v) teorema 1.10.


Aritmetika računala     Realni brojevi     Kompleksni brojevi