×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Slike     MATEMATIKA 1 - PREDAVANJA     OSNOVE MATEMATIKE

Tablice

  1. Brojevni sustavi
  2. Osnovne vrijednosti trigonometrijskih funkcija
  3. Monotonost Descartesovog lista
  4. Zakrivljenost Descartesovog lista