×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Prirodni brojevi     Prirodni brojevi     Uređaj na skupu prirodnih


Brojevni sustavi

Elemente skupa prirodnih brojeva označavamo na razne načine, neki od kojih su dani u tablici 1.1.


Tablica 1.1: Brojevni sustavi
DECIMALNI
SUSTAV
RIMSKI
BROJEVI
BINARNI
SUSTAV
OKTALNI
SUSTAV
HEKSA-
DECIMALNI
SUSTAV
1 I 1 1 1
$ s(1)=1+1=2$ II 10 2 2
$ s(2)=2+1=3$ III 11 3 3
$ s(3)=3+1=4$ IIII ili IV 100 4 4
5 V 101 5 5
6 VI 110 6 6
7 VII 111 7 7
8 VIII 1000 10 8
9 IX 1001 11 9
10 X 1010 12 A
11 XI 1011 13 B
12 XII 1100 14 C
13 XIII 1101 15 D
14 XIV 1110 16 E
15 XV 1111 17 F
16 XVI 10000 20 10


Kod rimskih brojeva oznaka V za broj pet zapravo simbolizira ruku koja ima pet prstiju, dok oznaka X za broj deset simbolizira dvije ruke. Računala zbog tehničkih mogućnosti kreiranja samo dvaju stabilnih stanja (prekidač) koriste sustav s bazom 2, odnosno binarni sustav. Radi lakšeg baratanja s binarnim brojevima koriste se oktalni sustav s bazom osam i heksadecimalni sustav s bazom 16. Iz babilonskih vremena smo naslijedili heksagezimalni sustav s bazom 60. Danas dijelove tog sustava koristimo za prikazivanja vremena (1 sat=60 minuta= $ 60\cdot 60$ sekunda) i kutova. U trgovini se također koristi i sustav s bazom 12. Taj sustav je praktičan jer je broj 12 djeljiv s dva, tri, četiri i šest. Količinu 12 često zovemo tucet ili duzina.


Prirodni brojevi     Prirodni brojevi     Uređaj na skupu prirodnih