×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Binarne relacije     Binarne relacije     Funkcije


Uređeni skupovi

U ovom poglavlju definirat ćemo relaciju parcijalnog uređaja i uređeni skup te pojmove kao što su gornja međa, donja međa, infimum, supremum, minimum i maksimum. Izreku $ (\forall x\in X)(\forall y\in X)$ kraće ćemo zapisati kao $ \forall x,y\in X$ .

Definicija 1.5   Relacija parcijalnog uređaja $ \leq$ na skupu $ X$ je svaka binarna relacija na skupu $ X$ koje je refleksivna, tranzitivna i anti-simetrična, odnosno

$\displaystyle %
(x \leq y \wedge y\leq
x)\Rightarrow x=y.
$

Ako je $ x\leq y$ i $ x\neq y$ , pišemo $ x<y$ . Također, $ x\leq y$ možemo pisati i kao $ y\geq x$ . Ako su, dodatno, svaka dva elementa skupa $ X$ u relaciji, odnosno $ \forall x,y\in X$ vrijedi $ x\leq y \vee y\leq x$ , tada je $ \leq$ relacija potpunog uređaja, a $ X$ je uređen skup.

Na primjer, skup ljudi je potpuno uređen s relacijom $ \leq$ koju definiramo kao

$\displaystyle %
x\leq y \Leftrightarrow x \textrm{ nije stariji (viši,lakši) od } y.
$

Naravno, skupovi $ \mathbb{N}$ , $ \mathbb{Z}$ , $ \mathbb{Q}$ i $ \mathbb{R}$ su potpuno uređeni sa standardnom relacijom uređaja $ \leq$ . Ako je $ (X,\leq)$ uređen skup, zatvoreni interval definiramo kao

$\displaystyle %
[a,b]=\{ x\in X: a\leq x\leq b\},
$

a otvoreni interval definiramo kao

$\displaystyle %
(a,b)=\{ x\in X: a < x < b\}.
$

Slično definiramo i poluotvorene intervale, $ (a,b]$ i $ [a,b)$ , kao i skupove tipa $ [a,\cdot)=\{x\in X: a\leq x\}$ .

Definicija 1.6   Neka je $ (X,\leq)$ uređen skup i $ A$ neprazan podskup od $ X$ .
i)
Element $ m\in X$ je donja međa skupa $ A$ ako $ \forall a\in A$ vrijedi $ m\leq a$ . Skup $ A$ je omeđen odozdo ako ima barem jednu donju među. Najveća donja međa ili infimum skupa $ A$ je element $ \inf A\in X$ sa svojstvima:
  • $ \inf A$ je donja međa od $ A$ ;
  • za svaku donju među $ m$ skupa $ A$ vrijedi $ m\leq \inf A$ .
Najmanji element ili minimum skupa $ A$ je element $ \min A\in A$ koji je ujedno i donja međa skupa $ A$ .

ii)
Element $ M\in X$ je gornja međa skupa $ A$ ako $ \forall a\in A$ vrijedi $ a\leq M$ . Skup $ A$ je omeđen odozgo ako ima barem jednu gornju među. Najmanja gornja međa ili supremum skupa $ A$ je element $ \sup A\in X$ sa svojstvima:
  • $ \sup A$ je gornja međa od $ A$ ;
  • za svaku gornju među $ M$ skupa $ A$ vrijedi $ \sup A\leq M$ .
Najveći element ili maksimum skupa $ A$ je element $ \max A\in A$ koji je ujedno i gornja međa skupa $ A$ .

Neka je, na primjer $ X=\mathbb{N}$ i $ A=\{5,6,7,8\} \subseteq \mathbb{N}$ . Donje međe skupa $ A$ su brojevi $ 1,2,3,4$ i $ 5$ . Najveća donja međa je $ \inf A=5$ , a kako je $ 5\in A$ , to je i $ \min A =5$ . Nadalje, gornje međe skupa $ A$ su brojevi $ 8,9,10,11,\ldots$ , a $ \sup A=\max A=8$ .

Razliku između infimuma i minimuma možemo ilustrirati na skupu realnih brojeva. Neka je, dakle, $ X=\mathbb{R}$ i $ A=(4,8]\subseteq \mathbb{R}$ . Donje međe skupa $ A$ su svi brojevi manji ili jednaki četiri, pa je $ \inf A=4$ , dok $ A$ nema minimum. S druge strane, gornje međe skupa $ A$ su svi brojevi veći ili jednaki osam i vrijedi $ \sup A=\max A=8$ .

Primijetimo da su infimum, supremum, minimum i maksimum jedinstveni (ukoliko postoje). Zaista, neka je $ m_1=\inf A$ i $ m_2=\inf A$ . Prema definiciji 1.6, elementi $ m_1$ i $ m_2$ su također donje međe skupa $ A$ , odnosno

$\displaystyle %
m_1\leq m_2=\inf A \quad \textrm{i} \quad m_2\leq m_1=\inf A,
$

pa iz definicije 1.5 slijedi $ m_1=m_2$ .


Binarne relacije     Binarne relacije     Funkcije