×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Teorem o inverznoj funkciji     Funkcije     Prirodni brojevi


Ekvipotencija i beskonačni skupovi

Zbog svojstava bijekcije prirodna je sljedeća definicija: skupovi $ X$ i $ Y$ su ekvipotentni, odnosno imaju jednako mnogo elemenata, ako postoji bijekcija između ta dva skupa.

Ekvipotencija je očito relacija ekvivalencije na skupovima. Klasa ekvivalencije kojoj pripada skup $ X$ zove se kardinalni broj skupa $ X$ i označava s $ \mathop{\mathrm{kard}} X$ .

Definicija 1.12   Skup $ X$ je beskonačan, odnosno ima beskonačno mnogo elemenata, ako je ekvipotentan sa svojim pravim podskupom. Skup $ X$ je konačan ako nije beskonačan.

Na primjer, skup prirodnih brojeva $ \mathbb{N}$ je beskonačan, jer je funkcija $ f(n)=2n$ bijekcija između skupa prirodnih brojeva i skupa svih parnih brojeva. Dakle, zanimljivo je da parnih brojeva ima jednako mnogo kao i svih prirodnih brojeva. To očito ne vrijedi samo za parne brojeve; i skup svih brojeva koji su djeljivi s tisuću također ima jednako mnogo elemenata kao i skup $ \mathbb{N}$ .