×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Trigonometrijski oblik     Kompleksni brojevi     LINEARNA ALGEBRA


Eksponencijalni oblik

Eksponencijalni ili Eulerov oblik kompleksnog broja glasi

$\displaystyle %
e^{i\varphi }=\cos \varphi + i \sin \varphi .
$

Ova formula slijedi iz Taylorovih razvoja funkcija $ \sin x$ , $ \cos x$ i $ e^x$ danih u primjeru 6.19 i zadatku 6.5. Kada formalno uvrstimo $ i\varphi $ umjesto $ x$ u Taylorov razvoj funkcije $ e^x$ , dobit ćemo

$\displaystyle e^{i\varphi }$ $\displaystyle =1+\frac{i\varphi }{1!}+\frac{i^2\varphi ^2}{2!}+\frac{i^3\varphi...
...ac{i^5\varphi ^5}{5!}+\frac{i^6\varphi ^6}{6!}+ \frac{i^7\varphi ^7}{7!}+\cdots$    
  $\displaystyle =1+i\frac{\varphi }{1!}-\frac{\varphi ^2}{2!}-i\frac{\varphi ^3}{...
...!}+i\frac{\varphi ^5}{5!}-\frac{\varphi ^6}{6!}- i\frac{\varphi ^7}{7!}+\cdots.$    

Red na desnoj strani je apsolutno konvergentan pa po teoremu 6.12 smijemo prvo zbrojiti realne, a zatim imaginarne članove pa Taylorovi razvoji funkcija $ \cos x$ i $ \sin x$ daju

$\displaystyle e^{i\varphi }$ $\displaystyle =\bigg(1-\frac{\varphi ^2}{2!}+\frac{\varphi ^4}{4!}- \frac{\varp...
...\frac{\varphi ^3}{3!}+\frac{\varphi ^5}{5!}- \frac{\varphi ^7}{7!}+\cdots\bigg)$    
  $\displaystyle =\cos \varphi +i \sin \varphi .$    

Pomoću Eulerovog oblika možemo definirati potenciranje s kompleksnim eksponentom

$\displaystyle e^z=e^{x+iy}=e^x\cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y).
$