×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
MATEMATIKA 2 - PREDAVANJA     MATEMATIKA 2 - PREDAVANJA     NEODREĐENI INTEGRAL

Slike

 1. Primitivna funkcija
 2. Slobodan pad uz otpor zraka za $ m=k$
 3. Gornja integralna suma
 4. Donja integralna suma
 5. Rastavljanje područja integracije na djelove
 6. Dovoljan uvjet integrabilnosti
 7. Primjena Newton-Leibnitzove formule
 8. Primitivna funkcija kao određeni integral
 9. Teorem srednje vrijednosti
 10. Nepravi integral
 11. Konvergentna gornja suma nepravog integrala
 12. Poredbeni kriterij za određeni integral
 13. Apsolutna konvergencija nepravog integrala
 14. Površina ravninskog lika i element površine
 15. Površina ravninskog lika I
 16. Površina ravninskog lika II
 17. Površina elipse
 18. Površina ispod jednog luka cikloide
 19. Polarni koordinatni sustav
 20. Element površine u polarnim koordinatama
 21. Površina kruga u polarnim koordinatama
 22. Arhimedova spirala $ r=a\varphi $
 23. Element duljina luka ravninske krivulje
 24. Volumen rotacijskog tijela i element volumena
 25. Oplošje rotacijskog tijela i element oplošja
 26. Hookeov zakon
 27. Rezervar s vodom
 28. Zaronjena tanka ploča
 29. Hidrostatski pritisak na branu
 30. Težište ravne ploče
 31. Ravnoteža poluge
 32. Ploča uniformne gustoće $ \rho $
 33. Koordinate težišta ploče
 34. Trapezna formula
 35. Simpsonova formula
 36. Projekcija kružnog stošca na $ xz$ -ravninu
 37. Projekcije kružnog stošca na $ yz$ -ravninu
 38. Projekcije kružnog stošca na $ xy$ -ravninu
 39. Kružni stožac
 40. Eliptički stožac
 41. Izobare vremenske prognoze
 42. Područje definicije funkcije
 43. Nivo-plohe
 44. Nivo-plohe
 45. Otvorene kugle
 46. Neprekidna funkcija na zatvorenom skupu
 47. Elipsoid
 48. Paraboloid
 49. Nivo-krivulje i presjeci paralelni s yz-ravninom
 50. Pomaknuti paraboloid
 51. Polegnuti paraboloid
 52. Hiperbolički paraboloid i njegove nivo-krivulje
 53. a) Jednokrilni i b) dvokrilni hiperboloid za $ a=b=c=1$
 54. Stožac
 55. a) Eliptički cilindar i b) hiperbolički cilindar
 56. Parabolički cilindar
 57. Dvije funkcije
 58. Dvije funkcije
 59. Presjek ploha
 60. Diferencijal funkcije jedne varijable
 61. Tangencijalna ravnina paraboloida
 62. Lokalni minimum
 63. Sedlasta točka
 64. Lokalni maksimum u nestacionarnoj točki
 65. Implicitno zadana kružnica
 66. Implicitno zadana funkcija izvedena iz kružnice
 67. Implicitno zadana parabola
 68. Implicitno zadan stožac
 69. Sjecište krivulja
 70. Implicitno zadana funkcija
 71. Problem vezanog ekstrema
 72. Vezani ekstremi
 73. Lokalni vezani minimum
 74. Lokalni uvjetni minimum
 75. Primjer višestrukog integrala
 76. Područje integracije dvostrukog integrala
 77. Područje integracije za računanje volumena
 78. Element površine u polarnim koordinatama II
 79. Polukrug u prvom kvadrantu
 80. Funkcija $ y=e^{-x^2}$
 81. Kvadrat s upisanom i opisanom četvrtinom kruga
 82. Projekcija presjeka paraboloida i stošca na $ xz$ -ravninu
 83. Element volumena u cilindričnim koordinatama
 84. Sferne koordinate
 85. Element volumena u sfernim koordinatama
 86. Polukružna ploča
 87. Blokada kotača i projekcija na $ xz$ -ravninu
 88. Gama funkcija
 89. Problem najkraćeg puta
 90. Problem brahistohrone
 91. Funkcija $ y_0$ i njene varijacije
 92. Cikloida kao rješenje problema najkraćeg vremena
 93. Problem najmanjeg oplošja
 94. Titranje mase obješene na oprugu
 95. Strujni krug
 96. Struja u strujnom krugu
 97. Rast svjetskog stanovništva od 1750. do 2005. godine
 98. Rast svjetskog stanovništva od 1950. do 2005. godine
 99. Rješenja logističke jednadžbe
 100. Polje smjerova za jednadžbe a) $ y'=x+y$ i b) $ y'=x^2+y^2-1$
 101. Polje smjerova logističke jednadžbe
 102. Eulerova metoda
 103. Ortogonalne trajektorije $ y=kx$ i $ x^2+y^2=C$
 104. Ortogonalne trajektorije $ x=ky^2$ i $ x^2+y^2/2=C$
 105. Tangens razlike kutova
 106. Izogonalne trajektorije $ y=kx$ i $ r=Ce^{\varphi }$
 107. Ovojnice
 108. Clairaut-ova jednadžba
 109. Titranje mase obješene na oprugu uz gušenje i vanjsku silu
 110. Gušeno titranje
 111. Gušeni sustav s prisilnim oscilacijama
 112. Neomeđene oscilacije
 113. Strujni krug s kondenzatorom, otporom i zavojnicom
 114. Populacije vukova ($ V$ ) i zečeva ($ Z/10$ ) uz $ V(0)=30$ i $ Z(0)=800$
 115. Polje smjerova za populacije vukova i zečeva
 116. Populacije vukova i zečeva uz uvjete $ V(0)=30$ i $ Z(0)=800$
 117. Pet točaka u ravnini
 118. Rješenje problema najmanjih kvadrata
 119. Parabola s najboljom prilagodbom
 120. Regresijski pravac i regresijski pravac s težinama