×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Stožac     Plohe drugog reda     Neke zanimljive plohe


Cilindri

Cilindrična ploha ili cilindar nastaje kada jednadžbu krivulje u ravnini interpretiramo u trodimenzionalnom prostoru. Na primjer,

\begin{displaymath}\begin{split}\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}&=1, \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}&=1, z&=y^2, \end{split}\end{displaymath}    

su jednadžbe eliptičkog, hiperboličkog i paraboličkog cilindra redom. Na slici 3.20 prikazani su eliptički cilindar $ (x+2)^2+\frac{y^2}{4}=1$ i hiperbolički cilindar $ x^2-y^2=1$ . Na slici 3.21 prikazan je parabolički cilindar $ z=y^2$ .

Slika: a) Eliptički cilindar i b) hiperbolički cilindar
Image cil1 Image cil2,
a) b)

Slika: Parabolički cilindar
Image cil3