×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika2
Sustavi diferencijalnih jednadžbi     MATEMATIKA 2 - PREDAVANJA     Problem najmanjih kvadrata


METODA NAJMANJIH KVADRATA I QR RASTAV


Poglavlja