×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Limes     Limes     Limes slijeva i zdesna


Svojstva limesa

Za praktično računanje limesa ne koristimo relaciju (4.3), nego svojstva limesa i osnovne limese koje ćemo upoznati tijekom predavanja.

Teorem 4.3   [Osnovna svojstva limesa] Neka funkcije $ f$ i $ g$ imaju limese kada $ x\to x_0$ . Tada vrijedi

$\displaystyle \lim_{x\to x_0}(f+g)(x)$ $\displaystyle =\lim_{x\to x_0} f(x)+\lim_{x\to x_0} g(x),$    
$\displaystyle \lim_{x\to x_0}(f-g)(x)$ $\displaystyle =\lim_{x\to x_0} f(x)-\lim_{x\to x_0} g(x),$    
$\displaystyle \lim_{x\to x_0}(f\cdot g)(x)$ $\displaystyle =\lim_{x\to x_0} f(x)\cdot \lim_{x\to x_0} g(x),$    
$\displaystyle \lim_{x\to x_0}\bigg(\frac{f}{g}\bigg)(x)$ $\displaystyle =\frac{\lim_{x\to x_0} f(x)}{\lim_{x\to x_0} g(x)}, \qquad \textrm{uz}\quad \lim_{x\to x_0} g(x)\neq 0.$    

Dokaz.

Dokažimo prvo svojstvo. Odaberimo $ \varepsilon >0$ . Prema relaciji (4.3) postoje $ \delta_f$ i $ \delta_g$ takvi da

$\displaystyle \vert x-x_0\vert<\delta_f \Rightarrow \vert f(x)-a\vert<\frac{\va...
...vert x-x_0\vert<\delta_g \Rightarrow \vert g(x)-b\vert<\frac{\varepsilon }{2},
$

pri čemu su $ a$ i $ b$ odgovarajući limesi. Neka je $ \delta=\min\{\delta_f,\delta_g\}$ . Tada $ \vert x-x_0\vert<\delta$ povlači

$\displaystyle \vert(f+g)(x)-(a+b)\vert=\vert f(x)-a+g(x)-b\vert\leq
\vert f(x)...
...t+\vert g(x)-b\vert<\frac{\varepsilon }{2}+\frac{\varepsilon }{2}=\varepsilon
$

i tvrdnja je dokazana. U gornjoj nejednakosti koristili smo nejednakost trokuta za apsolutnu vrijednost iz teorema 1.10 ii).

Ostale tvrdnje dokazuju se na sličan način pomoću relacije (4.3).     

Q.E.D.

Posebno, za konstantu $ c$ vrijedi

$\displaystyle \lim_{x\to x_0} (c+f(x))$ $\displaystyle = c+ \lim_{x\to x_0} f(x),$    
$\displaystyle \lim_{x\to x_0} ( c f(x))$ $\displaystyle = c \lim_{x\to x_0} f(x),$    
$\displaystyle \lim_{x\to x_0}\frac{c}{f(x)}$ $\displaystyle =\frac{c}{\lim_{x\to x_0} f(x)}, \qquad \lim_{x\to x_0} f(x)\neq 0.$    

Sljedeća dva teorema navodimo bez dokaza.

Teorem 4.4   [Pravilo ukliještene funkcije] Neka je

$\displaystyle \lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0}g(x)=a.
$

Ako postoji $ \delta>0$ takav da za funkciju $ h$ vrijedi

$\displaystyle x\in (x_0-\delta)\cup (x_0+\delta) \quad \Rightarrow \quad
f(x)\leq h(x) \leq g(x),
$

tada je također

$\displaystyle \lim_{x\to x_0}h(x)=a.
$

Situacija opisana u teoremu prikazana je na slici 4.9
Slika 4.9: Pravilo ukliještene funkcije
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/limukl.eps,width=9.6cm}
\end{center}\end{figure}

Primjer 4.6   Dokažimo da je

$\displaystyle \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$ (4.4)

Neka je $ x$ blizu nule. Iz slike 4.27 zaključujemo da za $ x>0$ vrijedi

$\displaystyle \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x> x> \sin x,
$

pa dijeleći nejednakost sa $ \sin x>0$ imamo

$\displaystyle \frac{1}{\cos x}>\frac{x}{\sin x}>1.
$

Slično, za $ x<0$ vrijedi (negativni brojevi)

$\displaystyle \mathop{\mathrm{tg}}\nolimits x < x< \sin x,
$

dijeleći nejednakost sa $ \sin x<0$ ponovo imamo

$\displaystyle \frac{1}{\cos x}>\frac{x}{\sin x}>1.
$

Dakle, za $ x\neq 0$ vrijedi i recipročna nejednakost

$\displaystyle 1>\frac{\sin x}{x}>\cos x.
$

Kako je

$\displaystyle \lim_{x\to 0} 1=1, \qquad \lim_{x\to 0} \cos x= 1,
$

jednakost (4.4) vrijedi po teoremu 4.6. Jednakost (4.4) se lijepo vidi i na slici 4.11.

Zadatak 4.5   Koristeći formulu $ \sin 2x=2\sin x\cos x$ , treću tvrdnju teorema 4.3 i jednakost (4.4) izračunajte

$\displaystyle \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{x}.
$

Čemu je jednak limes

$\displaystyle \lim_{x\to 0}\frac{\sin \frac{x}{2}}{x}\ ?
$

Teorem 4.5   [Pravilo zamjene] Neka funkcije $ f$ i $ g$ imaju iste vrijednosti u nekoj okolini točke $ x_0$ , $ (x_0-\delta,x_0+\delta)$ , osim možda u samoj točki $ x_0$ . Tada je

$\displaystyle \lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0}g(x).
$


Limes     Limes     Limes slijeva i zdesna