×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Klasifikacija funkcija     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Svojstva limesa


Limes

Pojam limesa je jedan od najvažnijih pojmova za razumijevanje analize funkcija. U ovom poglavlju definirat ćemo limes funkcije i dati njegova svojstva. Također ćemo definirati limes slijeva i zdesna, limes u beskonačnosti i beskonačan limes.

Definicija 4.5   Ako se vrijednost funkcije $ f(x)$ približava vrijednosti $ a$ kada se nezavisna varijabla $ x$ približava točki $ x_0$ , tada kažemo da $ f(x)$ teži prema $ a$ kada $ x$ teži prema $ x_0$ , odnosno

$\displaystyle f(x)\to a \quad \textrm{kada} \quad x\to x_0.
$

Broj $ a$ je limes ili granična vrijednost funkcije $ f$ kada $ x$ teži prema $ x_0$ , odnosno

$\displaystyle \lim_{x\to x_0} f(x)=a.
$

Pored ove, više intuitivne definicije limesa, imamo i matematičku definiciju:

$\displaystyle \lim_{x\to x_0} f(x)=a
$

ako (slika 4.8)

$\displaystyle (\forall \varepsilon >0) \ (\exists \delta > 0) \quad x\in \mathc...
...rt x-x_0\vert <\delta \quad \Rightarrow \quad \vert f(x)-a\vert < \varepsilon .$ (4.3)

Ako $ \lim_{x\to x_0} f(x)$ postoji, tada kažemo da funkcija $ f$ konvergira u točki $ x_0$ . Ako $ \lim_{x\to x_0} f(x)$ ne postoji, tada kažemo da funkcija $ f$ divergira u točki $ x_0$ .

Iako izgleda složeno, precizna definicija limesa (4.3) nužna je za dokazivanje raznih svojstava limesa kao u teoremima 4.2 i 4.3.

Napomena 4.2  
1)
Veličine $ \varepsilon $ i $ \delta$ u definiciji (4.3) su općenito mali brojevi (vidi sliku 4.8).
2)
Iz definicije 4.5 vidimo da funkcija $ f$ može imati limes u nekoj točki, a da nije definirana u toj točki, ali mora biti definirana u nekoj okolini te točke.

Slika 4.8: Limes funkcije
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/limes.eps,width=10.8cm}
\end{center}\end{figure}

Slika 4.8 prikazuje situaciju iz relacije (4.3). Drugim riječima, za svaki zeleni interval oko točke $ a$ postoji crveni interval oko točke $ x_0$ , takav da se vrijednost funkcije nalazi u zelenom intervalu, čim se $ x$ nalazi u crvenom intervalu. U ovom slučaju se za $ x$ iz crvenog intervala vrijednosti funkcije nalaze u užem ljubičastom intervalu oko $ a$ , no taj interval je sadržan u zelenom intervalu pa je relacija (4.3) zadovoljena. Dokažimo prvi teorem o limesu.

Teorem 4.2   Limes je jedinstven.

Dokaz.

Dokaz ćemo provesti pomoću kontradikcije. Pretpostavimo suprotno od tvrdnje teorema, odnosno da postoje dva različita limesa u točki $ x_0$ ,

$\displaystyle \lim_{x\to x_0} f(x)=a \quad \textrm{i} \quad
\lim_{x\to x_0} f(x)=b.
$

Odaberimo $ \varepsilon =(b-a)/3$ . Prema relaciji (4.3) postoje $ \delta_a$ i $ \delta_b$ takvi da

$\displaystyle \vert x-x_0\vert<\delta_a \Rightarrow f(x)\in (a-\varepsilon ,a+\...
...\vert x-x_0\vert<\delta_b \Rightarrow f(x)\in (b-\varepsilon ,b+\varepsilon ).
$

Tada bi za $ \delta=\min\{\delta_a,\delta_b\}$ moralo vrijediti

$\displaystyle \vert x-x_0\vert<\delta \quad \Rightarrow \quad f(x)\in (a-\varepsilon ,a+\varepsilon ) \ \wedge
\ f(x)\in (b-\varepsilon ,b+\varepsilon ).
$

No, kako su intervali na desnoj strani disjunktni zbog našeg izbora $ \varepsilon $ , to je nemoguće. Dobili smo kontradikciju pa je teorem dokazan.     
Q.E.D.


Poglavlja


Klasifikacija funkcija     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Svojstva limesa