×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Limes u beskonačnosti     Limes     Neprekidnost


Beskonačan limes

Kada $ x\to x_0$ također je moguće da vrijednosti funkcije $ f$ teže u beskonačnost.

Funkcija $ f$ teži u $ +\infty$ kada $ x\to x_0$ , odnosno

$\displaystyle \lim_{x\to x_0}f(x)=+\infty,
$

ako

$\displaystyle (\forall M>0) \ (\exists \delta > 0) \quad
x\in \mathcal{D}\setminus \{x_0\} \ \wedge \ \vert x-x_0\vert<\delta
\quad \Rightarrow \quad f(x)>M.
$

Slično, funkcija $ f$ teži u $ -\infty$ kada $ x\to x_0$ , odnosno

$\displaystyle \lim_{x\to x_0}f(x)=-\infty,
$

ako

$\displaystyle (\forall M<0) \ (\exists \delta > 0) \quad
x\in \mathcal{D}\setminus \{x_0\} \ \wedge \ \vert x-x_0\vert<\delta
\quad \Rightarrow \quad f(x)<M.
$

Napomena 4.5   Beskonačne limese slijeva i zdesna definiramo na sličan način. Svojstva limesa iz poglavlja 4.3.1 vrijede i za beskonačne limese.

Na primjer, lako se vidi da je (slika 4.13)

$\displaystyle \lim_{x\to 0-0}\frac{1}{x}=-\infty, \qquad
\lim_{x\to 0+0}\frac{1}{x}=+\infty.
$

Slika 4.13: Beskonačan limes
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/jedanxa.eps,width=8.4cm}
\end{center}\end{figure}

Zadatak 4.6   Koji su limesi funkcija

$\displaystyle f(x)=\frac{1}{x^2}, \qquad g(x)=\frac{1}{x^3}
$

kada $ x\to 0-0$ , $ x\to 0+0$ , $ x\to +\infty$ i $ x\to -\infty$ ?