×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Eksplicitno zadavanje     Načini zadavanja funkcija     Parametarsko zadavanje


Implicitno zadavanje

Implicitno se funkcija zadaje pomoću pravila

$\displaystyle %
F(x,y)=0,
$

gdje je $ F(x,y)$ izraz koji sadrži nezavisnu varijablu $ x$ i zavisnu varijablu $ y$ . Graf implicitno zadane funkcije je krivulja u ravini, $ \Gamma\subset \mathbb{R}^2$ , definirana s

$\displaystyle \Gamma=\{(x,y): \ F(x,y)=0\}.
$

Primjer implicitno zadane funkcije je

$\displaystyle %
x+\arccos (xy)=0 .
$

Domenu funkcije ponovo određujemo iz definicija elementarnih funkcija, ali u ovom slučaj potrebne su dodatne transformacije. Funkcija $ \arccos:[-1,1]\to [0,\pi]$ je inverzna funkcija kosinusa (vidi poglavlje 4.6.6). Slijedi $ xy\in [-1,1]$ . Funkciju možemo zapisati i kao

$\displaystyle \arccos (xy)=-x.$ (4.1)

Slijedi $ -x\in [0,\pi]$ , odnosno $ x\in [-\pi,0]$ . Za $ x$ i $ xy$ koji zadovoljavaju prethodna ograničenja možemo uzeti kosinus lijeve i desne strane jednakosti (4.1), što daje $ xy =\cos(-x)=\cos(x)$ (u zadnjoj jednakosti koristili smo činjenicu da je kosinus parna funkcija, vidi poglavlje 4.6.5). Za $ x\neq 0$ slijedi

$\displaystyle %
y=\frac{\cos(x)}{x} .
$

Da $ x$ mora biti različit od nule slijedi i iz formule (4.1) jer uvrštavanje nule daje

$\displaystyle %
\frac{\pi}{2}=\arccos 0= -0,
$

što je nemoguće.

Zaključimo: funkcija $ x+\arccos (xy)=0$ definirana je za $ x\in[-\pi,0)$ i na tom intervalu poprima iste vrijednosti kao eksplicitno zadana funkcija $ y=\cos (x)/x$ (vidi sliku 4.3). Sama funkcija $ y=\cos (x)/x$ definirana je na većem području, $ x\in\mathbb{R}\setminus \{0\}$ (slika 4.4).

Slika 4.3: Implicitno zadana funkcija $ x+\arccos (xy)=0$
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/impl.eps,width=9.6cm}
\end{center}\end{figure}

Slika 4.4: Funkcija $ y=\cos (x)/x$
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/impl1.eps,width=9.6cm}
\end{center}\end{figure}

Za razliku od prethodnog primjera, izrazom $ F(x,y)=0$ može biti zadano više eksplicitno zadanih funkcija. U tom slučaju jednoj vrijednosti varijable $ x$ može odgovarati više vrijednosti varijable $ y$ .

Primjer 4.1   [Kružnica] Izrazom

$\displaystyle %
x^2+(y-1)^2-4=0
$

implicitno je zadana kružnica sa središtem u točki $ (0,1)$ radijusa $ 2$ . Na primjer, ovim izrazom eksplicitno su zadane dvije osnovne funkcije, $ y_1(x)$ i $ y_2(x)$ , od kojih svaka predstavlja jednu polukružnicu. Zaista, jednadžba

$\displaystyle %
(y-1)^2=4-x^2
$

povlači

$\displaystyle %
y-1=\sqrt{4-x^2} \quad \textrm{ili} \quad y-1=-\sqrt{4-x^2},
$

odnosno

$\displaystyle %
y_1=1+\sqrt{4-x^2} \quad \textrm{i} \quad y_2=1-\sqrt{4-x^2}.
$

Kako izraz pod korijenom mora bit veći ili jednak nuli, domene su $ \mathcal{D}_1=\mathcal{D}_2=[-2,2]$ (slika 4.5).

Slika 4.5: Implicitno zadana kružnica
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/implk.eps,width=7.2cm}
\end{center}\end{figure}

Napomena 4.1   Općenito, izraz

$\displaystyle %
(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2
$

je implicitna jednadžba kružnice radijusa $ r$ sa središtem u točki $ (x_0,y_0)$ .

Implicitno zadane funkcije često nije moguće svesti na eksplicitni oblik.

Primjer 4.2   Descartesov list je krivulja zadana s izrazom

$\displaystyle %
x^3+y^3-3xy=0.
$

Premda funkciju (slika 4.6) nije moguće jednostavno rastaviti na eksplicitno zadane funkcije kao u primjeru 4.1, možemo je analizirati u parametarskom obliku (primjeri 4.4 i 4.12).

Slika 4.6: Descartesov list
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/impla.eps,width=7.2cm}
\end{center}\end{figure}


Eksplicitno zadavanje     Načini zadavanja funkcija     Parametarsko zadavanje