×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     FUNKCIJE REALNE VARIJABLE     Tablično zadavanje


Načini zadavanja funkcija

Funkciju možemo zadati tablično, eksplicitno, implicitno i parametarski.


Poglavlja