×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Rješavanje trokutastih sustava     LINEARNA ALGEBRA     Primjeri


Gaussova eliminacija

Lako vidimo da se rješenje sustava ne mijenja ako izvršimo bilo koju od sljedećih radnji:

i)
neku jednadžbu pomnožimo s brojem različitim od nule,
ii)
zamijenimo dvije jednadžbe,
iii)
jednu jednadžbu pribrojimo drugoj,
iv)
zamijenimo dvije varijable.
Radnje i) i iii) često vršimo istovremeno: jednoj jednadžbi dodamo drugu jednadžbu pomnoženu s nekim brojem.

Ove radnje odgovaraju sljedećim radnjama na proširenoj matrici sustava:

(i')
neki redak pomnožimo s brojem različitim od nule;
(ii')
zamijenimo dva retka;
(iii')
jedan redak pribrojimo drugome;
(iv')
zamijenimo dva stupca u matrici $ A$ .
Kombinirajući radnje (i') i (iii') imamo: jednom retku dodamo drugi redak pomnožen s nekim brojem.

Koristeći navedene transformacije matricu $ A$ svodimo na gornje trokutasti oblik. Taj postupak se zove Gaussova eliminacija. Neka je zadan sustav $ 4 \times 4$

  $\displaystyle a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3+a_{14}x_4=b_1$    
  $\displaystyle a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3+a_{24}x_4=b_2$    
  $\displaystyle a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3+a_{34}x_4=b_3$ (2.5)
  $\displaystyle a_{41}x_1+a_{42}x_2+a_{43}x_3+a_{44}x_4=b_4$    

Neka je $ a_{11}\neq 0$ . Tada stavimo

$\displaystyle %
m_{i1}=a_{i1}/a_{11}, \quad i=2,3,4
$

i oduzmemo prvu jednadžbu pomnoženu s $ m_{i1}$ od $ i$ -te jednadžbe $ (i=2,3,4)$ te dobijemo sustav

$\displaystyle a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3+a_{14}x_4=b_1$    
$\displaystyle a'_{22}x_2+a'_{23}x_3+a'_{24}x_4=b'_2$    
$\displaystyle a'_{32}x_2+a'_{33}x_3+a'_{34}x_4=b'_3$    
$\displaystyle a'_{42}x_2+a'_{43}x_3+a'_{44}x_4=b'_4$      

gdje je

$\displaystyle %
a'_{ij}=a_{ij}-m_{i1}a_{1j}, \quad
b'_i=b_i-m_{i1}b_1.
$

Primijetimo da je varijabla $ x_1$ eliminirana iz tri posljednje jednadžbe. Brojevi $ m_{i1}$ kojima se u postupku eliminacije množi prva jednadžba zovu se multiplikatori. Neka je i $ a'_{22}\neq 0$ . Tada stavimo

$\displaystyle %
m_{i2}=a'_{i2}/a'_{22}, \quad i=3,4
$

i oduzmemo drugu jednadžbu pomnoženu s $ m_{i2}$ od $ i$ -te jednadžbe $ (i=3,4)$ . Rezultat je sustav

$\displaystyle a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3+a_{14}x_4=b_1$    
$\displaystyle a'_{22}x_2+a'_{23}x_3+a'_{24}x_4=b'_2$    
$\displaystyle a''_{33}x_3+a''_{34}x_4=b''_3$    
$\displaystyle a''_{43}x_3+a''_{44}x_4=b''_4$      

gdje je

$\displaystyle %
a''_{ij}=a'_{ij}-m_{i2}a'_{2j}, \quad
b''_i=b'_i-m_{i2}b'_2.
$

Konačno, stavimo

$\displaystyle %
m_{i3}=a''_{i3}/a''_{33}, \quad i=4
$

i oduzmemo treću jednadžbu pomnoženu s $ m_{i3}$ od četvrte jednadžbe. Rezultat je gornje trokutasti sustav

$\displaystyle a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3+a_{14}x_4=b_1$    
$\displaystyle a'_{22}x_2+a'_{23}x_3+a'_{24}x_4=b'_2$    
$\displaystyle a''_{33}x_3+a''_{34}x_4=b''_3$    
$\displaystyle a'''_{44}x_4=b'''_4$      

gdje je

$\displaystyle %
a'''_{ij}=a''_{ij}-m_{i3}a''_{2j}, \quad
b'''_i=b''_i-m_{i3}b''_2.
$

Dobiveni gornje trokutasti sustav sada riješimo na način koji je opisan u poglavlju 2.3.

Broj računskih operacija potrebnih za svođenje kvadratnog sustava reda $ n$ na gornje trokutasti oblik iznosi

$\displaystyle %
\sum_{i=1}^n 2i (i-1) = 2\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}-2\frac{n(n+1)}{2}
\approx \frac{2}{3}n^3.
$

Vidimo da je za veće dimenzije $ n$ broj računskih operacija potreban za rješavanje trokutastog sustava zanemariv u odnosu na broj računskih operacija potrebnih za svođenje na trokutasti oblik. Na modernim računalima (Pentium 350), koja izvršavaju do $ 30$ milijuna operacija u sekundi, svođenje sustava dimenzije $ n=1000$ na trokutasti oblik traje oko $ 20$ sekundi, dok za $ n=10000$ traje $ 6$ sati, a za $ n=1.000.000$ traje $ 100^3$ puta duže, odnosno oko $ 700$ godina.

Postupak Gaussove eliminacije koji smo upravo opisali za sustav reda četiri na očit se način može poopćiti na sustave proizvoljnog reda. Ukoliko je neki od brojeva s kojima dijelimo jednak nuli, potrebno je dodatno koristiti postupak pivotiranja koji je opisan u poglavlju 2.4.2.

Postupak Gaussove eliminacije možemo interpretirati i kao množenje proširene matrice sustava s lijeve strane s elementarnim matricama transformacije. Neka je $ \begin{bmatrix}A&\vline& \mathbf{b}\end{bmatrix}$ proširena matrica sustava (2.5) i neka je

$\displaystyle %
M_1=\begin{bmatrix}
1 & 0 &0&0\\ -m_{21}&1&0&0\\ -m_{31}&0&1&0\\ -m_{41}&0&0&1
\end{bmatrix}.
$

Tada je

\begin{displaymath}\begin{split}\begin{bmatrix}A_1&\vline&\mathbf{b}_1\end{bmatr...
...&a'_{42}&a'_{43}&a'_{44}&\vline&b'_4 \end{bmatrix}. \end{split}\end{displaymath}    

Dalje, neka je

$\displaystyle %
M_2=\begin{bmatrix}
1 & 0 &0&0\\ 0&1&0&0\\ 0&-m_{32}&1&0\\ 0&-m_{42}&0&1
\end{bmatrix}.
$

Tada je

\begin{displaymath}\begin{split}\begin{bmatrix}A_2&\vline&\mathbf{b}_2\end{bmatr...
...\ 0&0&a''_{43}&a''_{44}&\vline&b''_4 \end{bmatrix}. \end{split}\end{displaymath}    

Konačno, neka je

$\displaystyle %
M_3=\begin{bmatrix}
1 & 0 &0&0\\ 0&1&0&0\\ 0& 0&1&0\\ 0&0&-m_{43}&1
\end{bmatrix}.
$

Tada je

\begin{displaymath}\begin{split}\begin{bmatrix}A_3&\vline&\mathbf{b}_3\end{bmatr...
...''_3\\ 0&0&0&a'''_{44}&\vline&b'''_4 \end{bmatrix}. \end{split}\end{displaymath}    

Zadatak 2.4   Napišite program za svođenje proširene matrice sustava na trokutasti oblik.


Poglavlja


Rješavanje trokutastih sustava     LINEARNA ALGEBRA     Primjeri