×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Pivotiranje     Gaussova eliminacija     Linearna nezavisnost


Elementarne matrice transformacija

U poglavlju 2.4 smo vidjeli kako je pribrajanje jednom retku nekog drugog retka pomnoženog nekim brojem ekvivalentno množenju s elementarnom matricom $ M$ s lijeva. No, i ostale operacije na retcima možemo interpretirati na sličan način. Neka je $ A\in \mathcal{M}_{45}$ . Tada produkt

$\displaystyle %
D_2 A=\begin{bmatrix}1&&&\\ & \pi & & \\ & & 1& \\ &&&1\end{bmatrix} A
$

odgovara množenju drugog retka matrice $ A$ s brojem $ \pi$ . Općenito, matrica $ D_i$ se od jedinične matrice razlikuje samo u jednom elementu i to $ (D_i)_{ii}\neq 1$ i $ (D_i)_{ii}\neq 0$ .

Na sličan način, pomoću produkta

$\displaystyle %
P_{13} A = \begin{bmatrix}0&0&1&0\\ 0&1&0&0\\ 1&0&0&0\\ 0&0&0&1
\end{bmatrix} A
$

vršimo zamjenu prvog i trećeg retka matrice $ A$ . Općenito, matrica $ P=P_{ij}$ se od jedinične matrice razlikuje samo u četiri elementa i to

$\displaystyle (P_{ij})_{ii}=(P_{ij})_{jj}=0, \qquad
(P_{ij})_{ij}=(P_{ij})_{ji}=1.
$

Matrica $ P$ se zove matrica permutacije. Ona je simetrična, $ P=P^T$ , i vrijedi $ P^TP=PP^T=I$ . Dakle, matrica $ P$ je regularna, a njena inverzna matrica je upravo $ P^T$ (vidi poglavlje 2.8).

Zadatak 2.5   Neka je $ A\in \mathcal{M}_{45}$ . Na koji način možemo pomoću množenja matrice $ A$ elementarnim matricama trećem stupcu dodati trostruki prvi stupac; zamijeniti drugi i peti stupac; treći stupac pomnožiti s dva?


Pivotiranje     Gaussova eliminacija     Linearna nezavisnost