×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Još o množenju matrica     LINEARNA ALGEBRA     Rješavanje trokutastih sustava


Matrični zapis sustava linearnih jednadžbi

Sustav

$\displaystyle 2x_1+x_2$ $\displaystyle =1$    
$\displaystyle -x_1+x_2$ $\displaystyle =-1$    

možemo zapisati kao

$\displaystyle %
\begin{bmatrix}2&1\\ -1&1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=
\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix},
$

odnosno kao

$\displaystyle A \mathbf{x}=\mathbf{b},$ (2.4)

pri čemu su matrice $ A$ , $ \mathbf{x}$ i $ \mathbf{b}$ zadane s

$\displaystyle %
A=\begin{bmatrix}2&1\\ -1&1 \end{bmatrix}, \quad
\mathbf{x}=\be...
...x}x_1\\ x_2\end{bmatrix}, \quad
\mathbf{b}=\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}.
$

Istoznačnost ova dva zapisa slijedi iz definicije jednakosti matrica 2.2. Matrica $ A$ se zove matrica sustava, a vektor $ \mathbf{b}$ se zove slobodni vektor ili vektor slobodnih članova. Zbog jednostavnosti možemo izostaviti vektor $ \mathbf{x}$ jer se njegovo prisustvo podrazumijeva pa stoga često zapisujemo proširenu matricu sustava

$\displaystyle %
\begin{bmatrix}A&\vline &\mathbf{b} \end{bmatrix}=
\begin{bmatr...
... -1&1 \end{matrix} & \vline &
\begin{matrix}1\\ -1\end{matrix} \end{bmatrix}.
$

Slično, sustav u obliku

$\displaystyle 2x_1+x_2-1$ $\displaystyle =0$    
$\displaystyle -x_1+x_2+1$ $\displaystyle =0$    

možemo zapisati kao

$\displaystyle %
A\mathbf{x}-\mathbf{b}=O_{21},
$

gdje je $ O_{21}$ odgovarajuća nul-matrica.

Sada možemo lako dokazati sljedeći teorem.

Teorem 2.2   Ako su $ \mathbf{x}_1$ i $ \mathbf{x}_2$ različita rješenja sustava $ A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ , tada je

$\displaystyle %
\mathbf{x}(\lambda)=\lambda\mathbf{x}_1+(1-\lambda)\mathbf{x}_2
$

također rješenje tog sustava za svaki $ \lambda\in \mathbb{R}$ .

Dokaz.

Iz svojstava množenja matrica skalarom i množenja matrica slijedi

$\displaystyle %
A\mathbf{x}(\lambda)=\lambda A\mathbf{x}_1+(1-\lambda)A \mathbf{x}_2
=\lambda\mathbf{b}+(1-\lambda)\mathbf{b}=\mathbf{b},
$

pa je teorem dokazan.     
Q.E.D.

Ovaj teorem nam zapravo kaže da je uvijek ispunjen točno jedan od tri slučaja:

1.
sustav nema rješenje,
2.
sustav ima točno jedno rješenje,
3.
sustav ima beskonačno rješenja,
kao što smo vidjeli u uvodu. Detalje o tome kada nastupa koji od ovih slučajeva daje nam Kronecker-Capellijev teorem 2.5.


Još o množenju matrica     LINEARNA ALGEBRA     Rješavanje trokutastih sustava