×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Matrični zapis sustava linearnih     LINEARNA ALGEBRA     Gaussova eliminacija


Rješavanje trokutastih sustava

Matrica $ U$ je gornje trokutasta ako

$\displaystyle %
i>j \Longrightarrow u_{ij}=0.
$

Drugim riječima, svi elementi koji leže ispod dijagonale su nula. Primjer gornje trokutaste matrice reda pet je

$\displaystyle %
U=
\begin{bmatrix}
u_{11}&u_{12}&u_{13}&u_{14}&u_{15}\\
0 & ...
...&u_{33}& u_{34}&u_{35}\\
0&0&0&u_{44}&u_{45}\\
0&0&0&0&u_{55}
\end{bmatrix}$

Slično, matrica $ L$ je donje trokutasta ako

$\displaystyle %
i<j \Longrightarrow l_{ij}=0,
$

odnosno elementi iznad dijagonale su nula.

Teorem 2.3   Ako su svi dijagonalni elementi kvadratne gornje trokutaste matrice $ U$ različiti od nule, tada sustav $ U\mathbf{x}=\mathbf{b}$ ima jedinstveno rješenje.

Dokaz.

Ilustrirajmo prvo rješavanje sustava za $ n=5$ . Prvo napišimo sustav u skalarnom obliku

$\displaystyle u_{11}x_1+u_{12}x_2+u_{13}x_3+u_{14}x_4+u_{15}x_5= b_1$      
$\displaystyle u_{22}x_2+u_{23}x_3+u_{24}x_4+u_{25}x_5= b_2$      
$\displaystyle u_{33}x_3+u_{34}x_4+u_{35}x_5=b_3$    
$\displaystyle u_{44}x_4+u_{45}x_5= b_4$    
$\displaystyle u_{55}x_5= b_5$    

Peta jednadžba sadrži samo nepoznanicu $ x_5$ i možemo je riješiti odmah:

$\displaystyle %
x_5={\frac{b_5}{u_{55}}}.
$

Dobivenu vrijednost od $ x_5$ možemo uvrstiti u četvrtu jednadžbu koju potom riješimo i dobijemo

$\displaystyle %
x_4={\frac{b_4-u_{45}x_5}{u_{44}}}.
$

Uvrštavanjem $ x_4$ i $ x_5$ u treću jednadžbu te rješavanjem te jednadžbe dobijemo

$\displaystyle %
x_3={\frac{b_3-u_{34}x_4-u_{35}x_5}{u_{33}}}.
$

Nastavljajući ovim postupkom dobijemo

$\displaystyle %
x_2={\frac{b_2-u_{23}x_3-u_{24}x_4-u_{25}x_5}{u_{22}}}
$

i

$\displaystyle %
x_1={\frac{b_1-u_{12}x_2-u_{13}x_3-u_{14}x_4-u_{15}x_5}{u_{11}}}.
$

Kako su po pretpostavci dijagonalni elementi $ u_{ii}$ različiti od nule, ove formule jednoznačno određuju $ x_i$ . Ovaj postupak se očito može izvesti za proizvoljnu dimenziju $ n$ pa je teorem dokazan.     
Q.E.D.

Ovaj postupak se jednostavno može izvršiti na računalu. Odgovarajući program u programskom jeziku C glasi

 
  for (i=n;i>=1;i--){ 
    for (j=n;j>i;j--)
     b[i]=b[i]-u[i][j]*b[j];
    b[i]=b[i]/u[i][i];
  }
Nakon završetka programa, rješenje $ \mathbf{x}$ se nalazi na mjestu gdje se na početku nalazio vektor $ \mathbf{b}$ .

Program za rješavanje gornje trokutastog sustava u programskom jeziku Matlab izgleda nešto jednostavnije:

  for i=n:-1:1
    for j=n:-1:i+1
     b(i)=b(i)-u(i,j)*b(j)
    end
    b(i)=b(i)/u(i,i)
  end

Isti program u programskom jeziku FORTRAN, ovaj put napisan korištenjem uzlazne petlje, izgleda ovako:

  do k=1,n
    i=n-k+1
    do j=i+1,n
     b(i)=b(i)-u(i,j)*b(j)
    enddo
    b(i)=b(i)/u(i,i)
  enddo

Broj računskih operacija potrebnih za rješavanje gornje trokutastog sustava iznosi

$\displaystyle %
\sum_{i=1}^n (2i-1) = 2\frac{n(n+1)}{2}-n= n^2.
$

Na modernim računalima (Pentium 350), koja izvršavaju do $ 30$ milijuna operacija u sekundi, rješavanje trokutastog sustava dimenzije $ n=1000$ traje oko $ 1/30$ sekunde.

Postupak za rješavanje donje trokutastog sustava $ L\mathbf{x}=\mathbf{b}$ je sličan i dan je u sljedećem Matlab programu:

  for i=1:n
    for j=i+1:n
     b(i)=b(i)-l(i,j)*b(j)
    end
    b(i)=b(i)/l(i,i)
  end

Kako se trokutasti sustavi lako rješavaju, rješenje općeg (netrokutastog) sustava dobijemo tako da pomoću Gaussove eliminacije zadani sustav svedemo na trokutasti oblik.

Zadatak 2.3   Zadajte nekoliko gornje i donje trokutastih sustava i riješite ih pomoću opisanih Matlab programa. Pri tome možete koristiti program Octave On-line.


Matrični zapis sustava linearnih     LINEARNA ALGEBRA     Gaussova eliminacija