×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Primjeri     Gaussova eliminacija     Elementarne matrice transformacija


Pivotiranje

Ukoliko je element kojim moramo dijeliti da bi dobili multiplikatore $ m_{ij}$ jednak nuli, tada moramo zamijeniti odgovarajuće retke proširene matrice sustava. Na primjer,

\begin{displaymath}\begin{split}\begin{bmatrix}0&1&1&\vline&0\\ 1&1&1&\vline&0\\...
...&0\\ 0&1&1&\vline&0\\ 0&0&1&\vline&1 \end{bmatrix}, \end{split}\end{displaymath}    

pa je rješenje sustava

$\displaystyle %
z=1,\quad y=-1, \quad x=0.
$

U praksi je poželjno vršiti zamjenu redaka i kada je broj kojim dijelimo jako blizu nule. Gotovi programi uvijek vrše zamjenu redaka i to na način da se najveći element po apsolutnoj vrijednosti u stupcu kojeg poništavamo dovede na vodeću poziciju. Na taj način uvijek vrijedi $ \vert m_{ij}\vert\leq 1$ što doprinosi numeričkoj stabilnost algoritma.