×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Transponirana matrica     Matrice     Matrični zapis sustava linearnih


Još o množenju matrica

Formula (2.2) zapravo znači da se matrice množe na sljedeći način:

\begin{displaymath}\begin{split}\begin{bmatrix}1& 2& 3\\ 4 &5 &6\\ 7 &8& 9 \end{...
... (-1)) & (7\cdot 0+8\cdot 2+9\cdot 1) \end{bmatrix} \end{split}\end{displaymath}    

No, množenje matrica se može interpretirati na još dva načina:

\begin{displaymath}\begin{split}\begin{bmatrix}1& 2& 3\\ 4 &5 &6\\ 7 &8& 9 \end{...
... \end{bmatrix} \begin{bmatrix}1&-1&1 \end{bmatrix}, \end{split}\end{displaymath}    

i

\begin{displaymath}\begin{split}&\begin{bmatrix}1& 2& 3\\ 4 &5 &6\\ 7 &8& 9 \end...
...begin{bmatrix}3\\ 6\\ 9\end{bmatrix} \end{bmatrix}. \end{split}\end{displaymath}    

Zadatak 2.1   Izračunajte umnožak

$\displaystyle \begin{bmatrix}
1& -1& 2\\
0 &9 &3\\
4 &1& 1
\end{bmatrix}\begin{bmatrix}
1& 2\\
4& -3\\
1& -1
\end{bmatrix}$

na sva tri opisana načina.

Zadatak 2.2   Napišite programe za množenje matrica na ova tri načina u programskom jeziku Matlab. Pri tome možete koristiti program Octave On-line. Programe možete napisati i u nekom drugom programskom jeziku (basic, pascal, c, c++, FORTRAN ili java). Postoji li još mogućih interpretacija matričnog množenja?