×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Zbrajanje matrica     Matrice     Množenje matrica


Množenje matrice skalarom

Matrica se množi nekim skalarom (brojem) tako da se svaki element matrice pomnoži tim brojem. Drugim riječima, elementi matrice $ B=\lambda A$ su

$\displaystyle %
B_{ij}=\lambda a_{ij}.
$

Svojstva ove operacije proizlaze direktno iz svojstava množenja brojeva:

  $\displaystyle \lambda(A+B)=\lambda A+ \lambda B,$    
  $\displaystyle (\lambda+\mu)A=\lambda A + \mu A,$ (2.1)
  $\displaystyle \lambda (\mu A)= (\lambda \mu)A.$