×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Lokalni ekstremi     DERIVACIJE I PRIMJENE     Lokalni ekstremi i intervali


Lokalni ekstremi parametarski zadane funkcije

Odredite lokalne ekstreme funkcije zadane parametarski s

$\displaystyle x(t)$ $\displaystyle =t+\sin t,$    
$\displaystyle y(t)$ $\displaystyle =1-\cos t.$    

Rješenje. Pravilo za deriviranje parametarski zadane funkcije iz [*] [M1, poglavlje 5.4] daje

$\displaystyle f'(x)=\frac{\sin t}{1+\cos t}.$    

Jednadžba $ f'(x)=0$ se svodi na jednadžbu

$\displaystyle \sin t=0,$

čije rješenje je

$\displaystyle t=k\pi,\quad k\in \mathbb{Z}.$    

Za točke iz područje definicije funkcije $ f'$ je $ 1+\cos t\neq 0$ , odnosno

$\displaystyle t\neq \left(2k+1\right)\pi,$    

pa su stacionarne točke

$\displaystyle t=2k\pi,\quad k\in \mathbb{Z}.$

Ispitajmo dovoljne uvjete postojanja ekstrema prema [*] [M1, teorem 5.14] za dobivene stacionarne točke. Vrijedi

$\displaystyle f^{\prime\prime}\left(x\right)=\frac{1}{\left(1+\cos t\right)^2},$    

pa je

$\displaystyle f''(2k\pi)=\frac{1}{4}>0.$    

Stoga zadana funkcija ima lokalne minimume u točkama

$\displaystyle T_k=\left(2k\pi,0\right), \quad k\in \mathbb{Z}.$    

Nadalje, kritične točke su

$\displaystyle x=(2k+1)\pi,\quad k\in \mathbb{Z}.$

Ispitajmo dovoljne uvjete postojanja ekstrema. Vrijedi

$\displaystyle \lim_{x \to (2k+1)\pi\pm 0}f'(x)=
\lim_{t \to (2k+1)\pi\pm 0}\fra...
...
= \lim_{t \to (2k+1)\pi\pm 0}- \mathop{\mathrm{ctg}}\nolimits t = \mp \infty.
$

Dakle, s lijeve strane točke $ x=(2k+1)\pi$ funkcija $ f$ je rastuća, dok je s desne strane te točke funkcija $ f$ padajuća. Stoga funkcija $ f$ ima lokalne maksimume u točkama

$\displaystyle T_k=\left((2k+1)\pi,2\right), \quad k\in \mathbb{Z}.$    


Lokalni ekstremi     DERIVACIJE I PRIMJENE     Lokalni ekstremi i intervali