×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Deriviranje reda funkcija     NIZOVI I REDOVI     Indeks


Taylorov red

Razvoj elementarnih funkcija u Taylorov red jedna je od najvažnijih primjena dosadašnjih rezultata ove glave. Pomoću Taylorove formule možemo računati vrijednosti elementarnih funkcija kao $ \sin x$ , $ e^x$ i $ \ln x$ do željene točnosti i to koristeći samo četiri osnovne računske operacije. Dokazi teorema koje navodimo su složeni pa ih izostavljamo.

Teorem 6.17   Neka funkcija $ f$ ima na intervalu $ (a,b)$ derivaciju reda $ n+1$ . Tada za proizvoljnu točku $ x_0\in(a,b)$ i za $ \forall x\in (a,b)$ vrijedi

$\displaystyle f(x)=f(x_0) +$ $\displaystyle \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 +\frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3+$    
  $\displaystyle \cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+ R_n(x),$ (6.7)

gdje je

$\displaystyle R_n(x)=\frac{(x-x_0)^{n+1}}{p\cdot n!} (1-\theta)^{n+1-p} f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0))$ (6.8)

za $ p\in \mathbb{N}$ i $ 0<\theta<1 $ .

Formula (6.7) zove se Taylorova formula , a izraz u formuli (6.8) je Schlömlichov oblik ostatka. Posebno, za $ p=1$ dobivamo Cauchyjev oblik ostatka

$\displaystyle %
R_n(x)=\frac{(x-x_0)^{n+1}}{n!} (1-\theta)^{n}
f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0)),
$

a za $ p=n+1$ dobivamo Lagrangeov oblik ostatka

$\displaystyle %
R_n(x)=\frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}
f^{(n+1)}(x_0+\theta(x-x_0)).
$

Teorem 6.18   Neka funkcija $ f$ ima na intervalu $ (a,b)$ derivacije proizvoljnog reda. Tada za proizvoljnu točku $ x_0\in(a,x)$ i za $ \forall x\in (a,b)$ vrijedi

$\displaystyle f(x)=f(x_0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ (6.9)

ako i samo ako niz ostataka $ \{ R_n(x)\}$ teži k nuli za $ \forall x\in (a,b)$ .

Red potencija (6.9) zove se Taylorov red ili Taylorov razvoj funkcije $ f$ u točki $ x_0$ . Taylorov razvoj u točki $ x_0=0$ zove se MacLaurinov razvoj,

$\displaystyle f(x)=f(0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$ (6.10)

Posebno je važna primjena Taylorovog razvoja na elementarne funkcije.

Teorem 6.19   Taylorov red elementarne funkcije $ f(x)$ konvergira prema $ f(x)$ u svakoj točki svog područja konvergencije.

Primjer 6.19   Nađimo MacLaurinov razvoj funkcije $ f(x)=\sin x$ . Uvrštavanje

    $\displaystyle f(0)$ $\displaystyle =0,$    
$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =\cos x,$ $\displaystyle f'(0)$ $\displaystyle =1,$    
$\displaystyle f''(x)$ $\displaystyle =-\sin x,$ $\displaystyle f''(0)$ $\displaystyle =0,$    
$\displaystyle f'''(x)$ $\displaystyle =-\cos x, \qquad$ $\displaystyle f'''(0)$ $\displaystyle =-1,$    
$\displaystyle f^{IV}(x)$ $\displaystyle =\sin x,$ $\displaystyle f^{IV}(0)$ $\displaystyle =0,$    
$\displaystyle f^{V}(x)$ $\displaystyle =\cos x,$ $\displaystyle f^{V}(0)$ $\displaystyle =1, \ldots,$    

u formulu (6.10) daje

$\displaystyle \sin x = \frac{x}{1!}-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+ \cdots = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}.$ (6.11)

Zadatak još nije gotov, jer ne znamo za koje vrijednosti $ x$ formula (6.11) vrijedi. Po teoremu 6.19 formula vrijedi za sve $ x$ za koje red na desnoj strani konvergira. Po D'Alembertovom kriteriju

$\displaystyle %
\lim\frac{\frac{\vert x^{2n+1}\vert}{(2n+1)!}}{\frac{\vert x^{2n-1}\vert}{(2n-1)!}}
=\lim \frac{x^2}{2n(2n+1)}=0,
$

odnosno $ \rho=+\infty$ (vidi poglavlje 6.4.2), pa formula (6.11) vrijedi za $ \forall x\in\mathbb{R}$ . Konvergencija Taylorovog reda prikazana je na slici 6.5. Također možete pogledati i animaciju konvergencije.

Slika 6.5: Taylorov red za $ \sin x$
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/redsin.eps,width=10.2cm}
\end{center}\end{figure}

Taylorovu formulu (6.7) koristimo za računanje vrijednosti elementarnih funkcija.

Primjer 6.20   S kolikom točnošću

$\displaystyle %
x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}
$

aproksimira funkciju $ \sin x$ za $ \vert x\vert\leq 1$ ? Koliko je $ \sin 1$ ? Pogrešku ćemo izračunati koristeći Lagrangeov oblika ostatka:

$\displaystyle %
\vert R_6(x)\vert=\left\vert\frac{x^7}{7!} \right\vert \vert-\cos (\theta x)\vert \leq
\frac{1}{7!}<0.0002.
$

Dakle,

$\displaystyle %
\sin 1=1-\frac{1}{6}+\frac{1}{120} \pm 0.0002=0.841\dot{6} \pm 0.0002.
$

Ovo je gotovo točnost logaritamskih tablica. Točnost je još veća za manje vrijednosti od $ x$ , jer je na primjer $ \vert R_6(0.25)\vert=0.25^7/7!<1.3\cdot 10^{-8}$ . Izračunajte na ovaj način $ \sin 0.25$ i $ \sin 0.5$ i usporedite s rezultatima koje daje kalkulator!

Računala računaju funkcije $ \sin x$ , $ \cos x$ , $ e^x$ i $ \ln x$ na sličan način, odnosno koristeći samo osnovne računske operacije. Postoje i ''bolji'' polinomi, odnosno polinomi manjeg stupnja s kojima se postiže ista ili veća točnost.

Zadatak 6.5   Izračunajte MacLaurinove razvoje

$\displaystyle %
\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots =
1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \forall x\in
\mathbb{R},
$

i

$\displaystyle %
e^x=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots
=
1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}, \quad \forall x\in \mathbb{R}.
$

Za $ x=1$ prethodna formula daje

$\displaystyle %
e=1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\cdots =
1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!},
$

što je još jedan prikaz broja $ e$ pored definicije iz poglavlja 6.1.3. Konvergencija Taylorovog reda za funkciju $ e^x$ prikazana je na slici 6.6. Također možete pogledati i animaciju konvergencije.

Slika 6.6: Taylorov red za $ e^x$
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/redex.eps,width=9.0cm}
\end{center}\end{figure}

Funkciju $ \ln x$ ne razvijamo u Taylorov red direktno, nego koristimo jedan od sljedeća dva MacLaurinova razvoja.

Primjer 6.21   Nađimo MacLaurinov razvoj funkcije $ f(x)=\ln(1+x)$ . Iz

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =\frac{1}{1+x},$    
$\displaystyle f''(x)$ $\displaystyle =-\frac{1}{(1+x)^2},$    
$\displaystyle f'''(x)$ $\displaystyle =(-1)(-2)\frac{1}{(1+x)^3},$    
$\displaystyle f^{IV}(x)$ $\displaystyle =(-1)(-2)(-3)\frac{1}{(1+x)^4},$    

zaključujemo

$\displaystyle %
f^{(n)}(x)=(-1)^{n-1}(n-1)!\frac{1}{(1+x)^n},
$

pa je

$\displaystyle %
f^{(n)}(0)=(-1)^{n-1}(n-1)!.
$

Uvrštavanje u formulu (6.10) daje

$\displaystyle \ln (1+x) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$ (6.12)

pa preostaje odrediti za koje vrijednosti $ x$ formula vrijedi, odnosno za koje vrijednosti $ x$ red potencija na desnoj strani konvergira. Radijus konvergencije reda potencija je (vidi poglavlje 6.4.2)

$\displaystyle %
\rho=\frac{1}{\limsup \frac{\vert a_{n+1}\vert}{\vert a_n\vert}}=
\frac{1}{\lim \frac{n}{n+1}}=1
$

pa formula (6.12) vrijedi za $ x\in(-1,1)$ .

Dalje, u točki $ x=1$ red glasi $ \sum (-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ pa konvergira po Leibnitzovom kriteriju (vidi poglavlje 6.2.4). U točki $ x=-1$ red glasi $ -\sum \frac{1}{n}$ pa divergira kao što smo pokazali u primjeru 6.10.

Dakle, formula (6.12) vrijedi za $ x\in (-1,1]$ pa pomoću nje možemo izračunati vrijednosti funkcije $ \ln x$ za $ x\in(0,2]$ . Na primjer, $ \ln 2$ možemo izračunati tako što u formulu (6.12) uvrstimo $ x=1$ ,

$\displaystyle %
\ln 2= 1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots,
$

što nam daje sumu alterniranog harmonijskog reda iz poglavlja 6.2.4. Konvergencija reda prikazana je na slici 6.7. Također možete pogledati i animaciju konvergencije.

Slika 6.7: Taylorov red za $ \ln (1+x)$
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/redln.eps,width=10.2cm}
\end{center}\end{figure}

Ukoliko želimo izračunati, na primjer, $ \ln 3$ , tada nam formula (6.12) ne koristi, ali možemo korisiti sljedeći razvoj.

Primjer 6.22   Nađimo MacLaurinov razvoj funkcije $ f(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}$ . Iz

$\displaystyle %
f(x)=\ln(1+x)-\ln(1-x)
$

slijedi

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x},$    
$\displaystyle f''(x)$ $\displaystyle =-\frac{1}{(1+x)^2}+(-1)\frac{1}{(1-x)^2}(-1),$    
$\displaystyle f'''(x)$ $\displaystyle =(-1)(-2)\frac{1}{(1+x)^3}+1(-2)\frac{1}{(1-x)^3}(-1),$    
$\displaystyle f^{IV}(x)$ $\displaystyle =(-1)(-2)(-3)\frac{1}{(1+x)^4}+1\cdot 2(-3)\frac{1}{(1-x)^4}(-1).$    

Zaključujemo

$\displaystyle %
f^{(n)}(x)=(-1)^{n-1}(n-1)!\frac{1}{(1+x)^n}+(n-1)!\frac{1}{(1-x)^n},
$

pa je

$\displaystyle %
f^{(n)}(0)= ( (-1)^{n-1}+1) (n-1)!,
$

odnosno

$\displaystyle %
f^{(2n-1)}(0)=2(2n-2)!, \quad f^{(2n)}(0)=0.
$

Uvrštavanje u formulu (6.10) daje

$\displaystyle \ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}= 2\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\frac{x^7}{7}+\cdots \right).$ (6.13)

Preostaje odrediti za koje vrijednosti $ x$ formula vrijedi. Kako je $ \lim\frac{\vert a_{n+1}\vert}{\vert a_n\vert}=x^2$ , red na desnoj strani formule (6.13) konvergira za $ \vert x\vert<1$ . U točki $ x=1$ red glasi $ 2\sum \frac{1}{2n-1}$ pa divergira, a u točki $ x=-1$ red glasi $ -2\sum \frac{1}{2n-1}$ pa također divergira.

Dakle, formula (6.13) vrijedi za $ x\in(-1,1)$ pa pomoću nje možemo izračunati vrijednosti funkcije $ \ln x$ za $ \forall x\in\mathbb{R}$ . Na primjer, $ \ln 3$ možemo izračunati tako što ćemo u formulu (6.13) uvrstiti $ x=\frac{2}{3}$ . Konvergencija reda prikazana je na slici 6.8. Također možete pogledati i animaciju konvergencije.

Slika 6.8: Taylorov red za $ \ln ((1+x)/(1-x))$
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/redln1.eps,width=10.2cm}
\end{center}\end{figure}

Zadatak 6.6   Koliko članova reda treba za računanje $ \ln 2$ na četiri decimale kada koristimo formulu (6.12), a koliko kada koristimo formulu (6.13)?


Deriviranje reda funkcija     NIZOVI I REDOVI     Indeks