×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Ispitivanje konvergencije     Red funkcija     Deriviranje reda funkcija


Red potencija

Red potencija je poseban red funkcija $ \sum_{n=0}^{\infty}f_n$ za koji je $ f_n(x)=a_n(x-x_0)^n$ , odnosno

$\displaystyle \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ (6.6)

ili

$\displaystyle %
a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+a_3(x-x_0)^3+\cdots +a_n(x-x_0)^n+\cdots.
$

Radijus konvergencije reda potencija je broj

$\displaystyle %
\rho=\frac{1}{\limsup \sqrt[n]{\vert a_n\vert}} \quad \textrm{ili}
\quad \rho=\frac{1}{\limsup \left\vert\frac{a_{n+1}}{a_n}\right\vert}.
$

Područje konvergencije reda potencija daje nam sljedeći teorem kojeg ćemo dokazati u Matematici 3.

Teorem 6.16   Red potencija (6.6) konvergira uniformno i apsolutno na svakom segmentu $ [x_0-\rho',x_0+\rho']$ , gdje je $ \rho'<\rho$ , a divergira na skupu $ \mathbb{R}\setminus [x_0-\rho,x_0+\rho]$ .

Na primjer, ako je $ \rho=0$ , tada red potencija konvergira samo u točki $ x=x_0$ (trivijalno), a ako je $ \rho=+\infty$ , tada red potencija konvergira za $ \forall x\in\mathbb{R}$ . Konvergenciju u točkama $ x=x_0-\rho$ i $ x=x_0+\rho$ treba ispitati posebno.

Primjer 6.16   Zadan je red potencija

$\displaystyle %
\sum \frac{1}{n}x^n.
$

Ovdje je očito $ x_0=0$ . Kako je (vidi zadatak 6.2)

$\displaystyle %
\limsup \sqrt[n]{\vert a_n\vert}=\limsup \sqrt[n]{\frac{1}{n}}=1,
$

to je $ \rho=1$ pa red konvergira uniformno i apsolutno na intervalu $ (-1,1)$ . U točki $ x=1$ red glasi $ \sum \frac{1}{n}$ pa divergira (vidi primjer 6.10). U točki $ x=-1$ red glasi $ \sum(-1)^n\frac{1}{n}$ (alternirani harmonijski red, poglavlje 6.2.4) pa konvergira po Leibnitzovom kriteriju. Dakle, zadani red konvergira za $ x\in[-1,1)$ , a divergira inače.

Primjer 6.17   Zadan je red potencija

$\displaystyle %
\sum \frac{1}{n^2}x^n.
$

Ovdje je također $ x_0=0$ . Kako je $ \rho=1$ , red konvergira uniformno i apsolutno na intervalu $ (-1,1)$ . U točki $ x=1$ red glasi $ \sum\frac{1}{n^2}$ pa konvergira (vidi poglavlje 6.2.2), a u točki $ x=-1$ red glasi $ \sum(-1)^n\frac{1}{n^2}$ pa konvergira jer konvergira apsolutno (teorem 6.11). Dakle, zadani red konvergira apsolutno za $ x\in[-1,1]$ , a divergira inače.

Zadatak 6.4   Nađite područje apsolutne konvergencije reda

$\displaystyle %
\sum \frac{n^n}{n!} x^n.
$

Ispitivanje konvergencije u rubovima intervala je složenije pa ga izostavite.


Ispitivanje konvergencije     Red funkcija     Deriviranje reda funkcija