×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Cauchyjev niz     Niz realnih brojeva     Red realnih brojeva


Dva važna limesa

Pokažimo

$\displaystyle %
\lim \sqrt[n]{a}=1 \quad \textrm{za} \quad a>0,
$

tako što ćemo riješiti osnovnu nejednadžbu konvergencije.

Za $ a=1$ tvrdnja je očita. Za $ a>1$ vrijedi

$\displaystyle %
\vert\sqrt[n]{a} -1\vert<\varepsilon \Leftrightarrow
\sqrt[n]{a} -1<\varepsilon \Leftrightarrow
\sqrt[n]{a}<1+\varepsilon .
$

Logaritmirajući obje strane dobivamo

$\displaystyle %
\frac{1}{n}\ln a < \ln (1+\varepsilon ) \Leftrightarrow
\frac{\ln a}{\ln (1+\varepsilon )} < n
$

odnosno

$\displaystyle %
n_{\varepsilon }=\left[\frac{\ln a}{\ln (1+\varepsilon )} \right] +1.
$

Za $ a<1$ vrijedi

$\displaystyle %
\vert\sqrt[n]{a} -1\vert<\varepsilon \Leftrightarrow
1-\sqrt[n]{a}<\varepsilon \Leftrightarrow
1-\varepsilon <\sqrt[n]{a}.
$

Logaritmirajući obje strane dobivamo

$\displaystyle %
\ln (1-\varepsilon )< \frac{1}{n}\ln a \Leftrightarrow
n> \frac{\ln a}{\ln (1-\varepsilon )}.
$

Nejednakost je promijenila smjer prilikom dijeljenja s negativnim brojem $ \ln (1-\varepsilon )$ . Dakle,

$\displaystyle %
n_{\varepsilon }=\left[\frac{\ln a}{\ln (1-\varepsilon )} \right] +1.
$

Gornji limes mogli smo odrediti i primjenjujući proširenje po neprekidnosti. Naime, u ovom slučaju je

$\displaystyle %
\lim_{n\to \infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{x\to +\infty} \sqrt[x]{a}.
$

Sada na $ \lim_{x\to +\infty} \sqrt[x]{a}$ možemo primijeniti tehnike za nalaženje limesa funkcija realne varijable (logaritamsko deriviranje, L'Hospitalovo pravilo , ...). Dakle,

$\displaystyle %
y=\lim_{x\to +\infty} a^{1/x} \Leftrightarrow
\ln y = \ln (\lim_{x\to +\infty} a^{1/x}) =
\lim_{x\to +\infty} \frac{1}{x} \ln a = 0
$

pa je $ y=1$ .

Postupak proširenja po neprekidnosti se često koristi. Tako, na primjer, iz definicije broja $ e$ iz poglavlja 6.1.3 slijedi

$\displaystyle %
e=\lim_{x\to +\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x,
$

a zamjenom $ x=1/t$ slijedi

$\displaystyle %
e=\lim_{t\to 0} (1+ t)^{1/t}.
$

Slika 6.1 prikazuje $ (1+1/x)^x$ i $ (1+1/n)^n$ .
Slika 6.1: Proširenje po neprekidnosti
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=slike/e.eps,width=10.2cm}
\end{center}\end{figure}

Zadatak 6.2   Pokažite

$\displaystyle %
\lim \sqrt[n]{n}=\lim_{x\to +\infty} \sqrt[x]{x}=1
$

tako što ćete riješiti osnovnu nejednadžbu konvergencije te pomoću proširenja po neprekidnosti.


Cauchyjev niz     Niz realnih brojeva     Red realnih brojeva