×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Dva važna limesa     NIZOVI I REDOVI     Nužan uvjet konvergencije


Red realnih brojeva

U ovom poglavlju definirat ćemo red realnih brojeva, odnosno sumu beskonačno mnogo sumanada, zatim konvergenciju reda pomoću niza parcijalnih suma, dat ćemo nužne i dovoljne uvjete konvergencije te uvesti pojmove apsolutne i uvjetne konvergencije.

Definicija 6.8   Red realnih brojeva (kraće red) je zbroj beskonačno (prebrojivo mnogo) pribrojnika koji se nalaze u zadanom poretku. Koristimo oznake

$\displaystyle %
\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum a_n, \quad
a_1+a_2+a_3+\cdots +a_n +\cdots
$

Broj $ a_n$ je $ n$ -ti član reda. Broj $ s_k=\sum_{n=1}^{k} a_n$ je $ k$ -ta parcijalna suma reda , a niz $ \{s_k\}$ je niz parcijalnih suma.

Niz $ \{s_k\}$ je jednoznačno određen nizom $ \{a_n\}$ i očito vrijedi

$\displaystyle %
s_{k+1}=s_k+a_{k+1}.
$

Konvergencija reda definira se pomoću niza parcijalnih suma.

Definicija 6.9   Red konvergira ako konvergira niz parcijalnih suma. Ako je red konvergentan, suma reda jednaka je limesu niza parcijalnih suma,

$\displaystyle %
s=\lim_{k\to \infty} s_k = \sum a_n.
$

Još koristimo izraze: red je konvergentan; niz $ \{a_n\}$ je zbrojiv ili sumabilan.

Primjer 6.8   Promotrimo geometrijski red

$\displaystyle %
\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} =\sum_{n=0}^{\infty} q^n\quad \textrm{odnosno} \quad
1+q+q^2+q^3+q^4+\cdots.
$

Za $ q=1$ očito vrijedi $ s_k=k$ pa je $ \sum q^{n-1}=\sum
1^{n-1}=+\infty$ . Iz

$\displaystyle %
(1+q+q^2+q^3+\cdots +q^{k-1})(1-q)=1-q^k
$

za $ q\neq 1$ slijedi

$\displaystyle %
s_k=\sum_{n=1}^{k} q^{n-1}=\frac{1-q^k}{1-q}.
$

Za $ \vert q\vert<1$ vrijedi $ q^k\to 0$ (vidi primjer 6.4) pa geometrijski red konvergira i vrijedi

$\displaystyle %
\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1}=\lim_{k\to \infty} s_k=\frac{1}{1-q}.
$

Za $ q\geq 1$ je $ \sum q^{n-1}=+\infty$ , a za $ q\leq -1$ niz $ \{s_k\}$ nema limes.

Primjer 6.9   Zenon je postavio sljedeće pitanje poznato kao Zenonov paradoks:
Ahil se nalazi 1 metar iza kornjače, a 10 puta je brži. Ako krenu istovremeno, dok Ahil stigne do početnog položaja kornjače, kornjača će odmaknuti malo naprijed. Dok Ahil stigne do novog položaja kornjače, kornjača će odmaknuti malo naprijed i tako dalje. Stoga Ahil nikad neće stići kornjaču, što je paradoks.
Zenon slušatelja navodi na zaključak da zbroj od beskonačno udaljenosti mora biti beskonačan, što u ovom slučaju nije točno. Zapravo se radi o geometrijskom redu i Ahil stigne kornjaču nakon

$\displaystyle %
1+\frac{1}{10}+\frac{1}{100}+\cdots = \frac{1}{1-\frac{1}{10}} =
\frac{10}{9} \quad \textrm{metara}.
$


Poglavlja


Dva važna limesa     NIZOVI I REDOVI     Nužan uvjet konvergencije