×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Točke infleksije i intervali     DERIVACIJE I PRIMJENE     Geometrijski ekstrem II


Geometrijski ekstrem I

Odredite maksimalan volumen kružnog stošca izvodnice $ s$ (vidi sliku 5.1).

Slika 5.1: Presjek kružnog stošca
\begin{figure}\begin{center}
\epsfig{file=derivacije/stozac.eps, width=4.5cm}\end{center}\end{figure}

Rješenje. Volumen stošca polumjera $ r$ i visine $ h$ iznosi

$\displaystyle V(r)=\frac{1}{3}\,\pi r^2h .$    

Ako izrazimo visinu stošca preko polumjera $ r$ i izvodnice $ s$ formulom $ h=\sqrt{s^2-r^2}$ , volumen možemo izraziti kao funkciju varijable $ r$ ,

$\displaystyle V(r)=\frac{1}{3}\,\pi r^2\sqrt{s^2-r^2}.$    

Trebamo odrediti onu vrijednost polumjera $ r$ za koju je vrijednost funkcije $ V(r)$ maksimalna pa najprije trebamo riješiti jednadžbu $ V'(r)=0$ . Budući je

$\displaystyle V'(r)$ $\displaystyle =\frac{1}{3}\,\pi\left[ 2r\cdot\sqrt{s^2-r^2}+ r^2\cdot\frac{1}{2\sqrt{s^2-r^2}}\cdot \left(-2r\right)\right]$    
  $\displaystyle =\frac{1}{3}\,\pi r\left(2\cdot\sqrt{s^2-r^2}-\frac{r^2}{\sqrt{s^2-r^2}}\right)$    
  $\displaystyle =\frac{1}{3}\,\pi r\,\frac{2s^2-2r^2-r^2}{\sqrt{s^2-r^2}} =\frac{\pi r (2 s^2-3r^2)}{3 \sqrt{s^2-r^2}},$    

jednadžba $ V'(r)=0$ se svodi na jednadžbu $ r (2 s^2-3r^2)=0$ . Budući da je $ r>0$ , jedino ješenje ove jednažbe je

$\displaystyle r=\sqrt{\frac{2}{3} }s.$

S obzirom da, uz zadanu izvodnicu $ s$ kružni stožac maksimalnog volumena postoji, za dobiveni $ r$ nije potrebno provjeravati dovoljne uvjete iz [*] [M1, teorem 5.14]. Maksimalan volumen kružnog stošca izvodnice $ s$ iznosi

$\displaystyle V=V\left(\sqrt{\frac{2}{3} }s\right)=\frac{1}{3}\,\pi \left(\sqrt...
...t)^2\sqrt{s^2-\left(\sqrt{\frac{2}{3} }s\right)^2}=\frac{2\pi}{9\sqrt{3}}\,s^3.$


Točke infleksije i intervali     DERIVACIJE I PRIMJENE     Geometrijski ekstrem II