×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Deriviranje implicitno zadane funkcije     DERIVACIJE I PRIMJENE     Deriviranje parametarski zadane funkcije


Derivacije višeg reda

Izračunajte $ n$ -tu derivaciju funkcije $ f$ u točki $ x_0$ ako je:

a)
$ f(x)=\displaystyle\frac{1}{x}$ i $ x_0=-1$ ,

b)
$ f(x)=\displaystyle \sin x$ i $ x_0=\frac{\pi}{2}$ ,
za svaki prirodan broj $ n$ .

Rješenje.

a)
Odredimo prvo $ n$ -tu derivaciju funkcije $ f$ . Iz $ f(x)=x^{-1}$ slijedi

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =(-1)\, x^{-2},$    
$\displaystyle f''(x)$ $\displaystyle =(-1) (-2)\, x^{-3},$    
$\displaystyle f'''(x)$ $\displaystyle =(-1) (-2) (-3)\, x^{-4},$    

pa zaključujemo da je

$\displaystyle f^{(n)}(x)=(-1) (-2) (-3)\cdots (-n) x^{-(n+1)} =(-1)^n n!\,x^{-(n+1)}.$ (5.2)

Dobivenu formulu dokažimo matematičkom indukcijom iz [*] [M1, definicija 1.13]. Baza indukcije vrijedi jer uvrštvanjem $ n=1$ slijedi da je $ f'(x)=-x^{-2}$ , što je istina. Pretpostavimo da (5.2) vrijedi za $ n$ . Tada je

$\displaystyle f^{(n+1)}$ $\displaystyle =\left[(-1)^n n!\,x^{-(n+1)}\right]'=(-1)^n n!\, [-(n+1)x^{-(n+2)}]$    
  $\displaystyle =(-1)^{n+1}(n+1)!\, x^{-(n+2)},$    

pa (5.2) vrijedi i za $ n+1$ čime smo pokazali korak indukcije.

Uvrštavanjem $ x_0=-1$ dobivamo da je

$\displaystyle f^{(n)}(x_0)=\frac{(-1)^n n!}{(-1)^{n+1}}=-n!,\quad n\in\mathbb{N}.$

b)
Iz

$\displaystyle f'(x)$ $\displaystyle =\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right),$    
$\displaystyle f''(x)$ $\displaystyle =-\sin x=\sin\left(x+\frac{2\pi}{2}\right),$    
$\displaystyle f'''(x)$ $\displaystyle =-\cos x=\sin\left(x+\frac{3\pi}{2}\right),$    

zaključujemo da je

$\displaystyle f^{(n)}(x)=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right).$ (5.3)

Baza indukcije očito vrijedi, a ispunjen je i korak jer ako (qrefoz2) vrijedi za $ n$ , onda slijedi

$\displaystyle f^{(n+1)}=\left[\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)\right]'=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)=\sin\left[x+\frac{(n+1)\pi}{2}\right].$

Za $ x_0=\frac{\pi}{2}$ je

$\displaystyle f^{(n)}(x_0)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{n\pi}{2}\right).$

Razlikujemo dva slučaja: kada je $ n$ neparan i kada je $ n$ paran. Neparan $ n$ je oblika $ 2k-1$ za neki $ k\in \mathbb{N}$ pa je

$\displaystyle f^{(n)}(x_0)=\sin\left[\frac{\pi}{2}+\frac{(2k-1)\pi}{2}\right]
=\sin\left(k\pi\right)=0.$

Paran $ n$ je oblika $ n=2k$ za neki $ k\in \mathbb{N}$ pa je

$\displaystyle f^{(n)}(x_0)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+\frac{2k\pi}{2}\right)
=\sin\left(\frac{\pi}{2}+k\pi\right)=(-1)^k=(-1)^{\frac{n}{2}}.$


Deriviranje implicitno zadane funkcije     DERIVACIJE I PRIMJENE     Deriviranje parametarski zadane funkcije