×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Logaritamsko deriviranje     DERIVACIJE I PRIMJENE     Derivacije višeg reda


Deriviranje implicitno zadane funkcije

Odredite $ y'$ ako je $ y$ funkcija od $ x$ i vrijedi:

a)
$ \displaystyle x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ ,

b)
$ xy+\sin y=e^{x+y}$ .

Rješenje.

a)
Budući je $ x$ varijabla, $ y$ funkcija ovisna o $ x$ te $ a$ konstanta, primjenom pravila za deriviranje kompozicije funkcija iz [*] [M1, teorem 5.4] dobivamo

$\displaystyle \left(x^{\frac{2}{3}}\right)'+\left(y^{\frac{2}{3}}\right)'$ $\displaystyle =\left(a^{\frac{2}{3}}\right)',$    
$\displaystyle \frac{2}{3}\,x^{-\frac{1}{3}}+\frac{2}{3}\,y^{-\frac{1}{3}}\cdot y'$ $\displaystyle =0,$    
$\displaystyle \frac{1}{\sqrt[3]{x}}+\frac{y'}{\sqrt[3]{y}}$ $\displaystyle =0,$    

odakle slijedi

$\displaystyle y'=-\frac{\sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{x}}.$    

b)
Deriviranjem zadanog izraza, prema pravilu za deriviranje kompozicije funkcija, dobivamo

$\displaystyle (x)'\cdot y+x\cdot y' + \cos y\cdot y'$ $\displaystyle = e^{x+y}(x+y)',$    
$\displaystyle y+x y' + \cos y\cdot y'$ $\displaystyle = e^{x+y}(1+y'),$    

odakle je

$\displaystyle y' \left(x+\cos y-e^{x+y}\right) = e^{x+y}-y,$    

odnosno

$\displaystyle y' = \frac{e^{x+y}-y}{x+\cos y-e^{x+y}}.$    


Logaritamsko deriviranje     DERIVACIJE I PRIMJENE     Derivacije višeg reda