×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Eksponencijalna funkcija     Pregled elementarnih funkcija     Svojstva logaritama


Logaritamska funkcija

Kako je $ \exp_a$ bijekcija, logaritamsku funkciju definiramo kao inverznu funkciju eksponencijalne funkcije (vidi slike 4.25 i 4.26):

$\displaystyle \log_a \equiv \exp_a^{-1} : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}.
$

Posebno se koriste Briggsovi ili dekadski logaritmi s bazom 10,

$\displaystyle \log_{10} x \equiv \log x,
$

i prirodni logaritmi s bazom $ e$ ,

$\displaystyle \log_e x \equiv \ln x.
$

$ \ln$ je kratica od logaritam naturalis.

Slika 4.25: Funkcija $ f(x)=\log _{2} x $
\begin{figure}\begin{center}
\leavevmode
\epsfig{file=slike/log2.eps,width=10.6cm}
\end{center}\end{figure}

Slika 4.26: Funkcija $ f(x)=\log _{1/2} x $
\begin{figure}\begin{center}
\leavevmode
\epsfig{file=slike/logpola.eps,width=10.6cm}
\end{center}\end{figure}
Zbog svojstava inverznih funkcija vrijedi (teorem 1.1)
    $\displaystyle (\log_a \circ \exp_a)(x)=\log_a(a^x)=x, \qquad \forall x\in \mathbb{R},$  
    $\displaystyle (\exp_a\circ \log_a)(x)=a^{\log_a(x)}=x, \qquad \forall x\in \mathbb{R}^+.$  

Zadatak 4.9   Nacrtajte funkcije $ \log_a(a^x)$ i $ a^{\log_a(x)}$ .


Poglavlja