×   HOME JAVA NETPLOT OCTAVE Traži ...
  matematika1
Potenciranje s realnim brojem     Pregled elementarnih funkcija     Logaritamska funkcija


Eksponencijalna funkcija

Ako fiksiramo bazu $ a\in \mathbb{R}^+=(0,\infty), \ a\neq 1$ , tada možemo definirati funkciju

$\displaystyle \exp_a : \mathbb{R}\to \mathbb{R}^+, \quad \exp_a(x)\equiv \exp_a x = a^x,
$

čije se vrijednosti računaju po prethodnim pravilima potenciranja. Iz svojstva (P5) slijedi da je $ \exp_a$ za $ a>1$ strogo rastuća funkcija. Također, za $ a>1$ funkcija $ \exp_a$ ima horizontalnu asimptotu $ y=0$ kada $ x\to -\infty$ . Nadalje, kako je

$\displaystyle \left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x},
$

to je funkcija $ \exp_{\frac{1}{a}}$ simetrična funkciji $ \exp_a$ s obzirom na $ y$ -os. Dakle, za $ a<1$ funkcija $ \exp_a$ je strogo padajuća i ima horizontalnu asimptotu $ y=0$ kada $ x\to +\infty$ . $ \exp_a$ je uvijek bijekcija (vidi sliku 4.23).

Slika 4.23: Eksponencijalne funkcije $ 2^x$ i $ 2^{-x}$
\begin{figure}\begin{center}
\leavevmode
\epsfig{file=slike/exp.eps,width=10.8cm}
\end{center}\end{figure}

Napomena 4.9   Posebno se često koriste funkcije $ 10^x$ i $ e^x$ . Broj $ e$ se zove baza prirodnih logaritama, definiran je kao

$\displaystyle e=\lim_{n\to \infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n =
\lim_{x\to +\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x,
$

i približno je jednak $ e\approx 2.7182\ldots$ (vidi sliku 4.24).

Slika 4.24: Funkcije $ 10^x$ i $ e^x$
\begin{figure}\begin{center}
\leavevmode
\epsfig{file=slike/e10.eps,width=9.6cm}
\end{center}\end{figure}


Potenciranje s realnim brojem     Pregled elementarnih funkcija     Logaritamska funkcija